عیسی (ع) در قرآن و عهد جدید

پدیدآورجمیله ترابیان

تاریخ انتشار1389/02/06

منبع مقاله

share 232 بازدید

مقالات مشابه

تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسران اسلامی

نام نشریهپژوهش‌های ادیانی

نام نویسندهمحسن گلپایگانی, عارفه گودرزوند

بررسی مقایسه‌ای ولادت عیسی در اناجیل اربعه و قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعبدالمجید طالب تاش, جواد فروغی

بررسي مقايسه اي لوكوس مسيحيت با كلمه در قرآن

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهمنصور معتمدی, ولی عبدی

تجسد «عیسی مسیح» از دیدگاه مسیحیت و اسلام

نام نشریهطلوع نور

نام نویسندهمحمداسحاق ذاکری, محمدباقر قیومی

مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید

نام نشریهپژوهش‌های قرآنی

نام نویسندهعباس اشرفی, فاطمه قربانی