تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسران اسلامی

نام نشریهپژوهش‌های ادیانی

نام نویسندهمحسن گلپایگانی, عارفه گودرزوند

آیه مباهله و امامت علی علیه السلام

نام نشریهپژوهش‌های ادیانی

نام نویسندهزهرا امرایی, محمدجواد رضایی ره