به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن صورت گرفت:

انتشار 7 اثر جدید از جامع ترین فرهنگ نامه «سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)»

مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از انتشار 7 اثر جدید از کلان پروژه «سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و ا

۱۴۰۰/۱۱/۰۴
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳