حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی تشریح کرد؛

عیدغدیر؛ فرصتی برای بازخوانی نظریه امامت در اندیشه تشیع

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم در یادداشتی بیان کرد: عید غدیر در مفهوم تاریخی، یادآور رخدادی از حوادث پرشمار زندگی پیامبر اسلام (ص) است که در وا

۱۴۰۰/۰۵/۰۷
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳