حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مقدم تبیین کرد:

تاکید قرآن کریم بر مقاومت به عنوان گزینه اصلی برای هر جامعه

دبیر علمی همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» با بیان این که قرآن کریم مقاومت را راهبرد هر انسان و جامعه می داند، گفت: امروز مقاومت مهم ترین مسأله راهبر

۱۳۹۹/۰۷/۰۳
  • کتب ۱۴۶
  • مقالات قرآنی ۱۲۱۲۶
  • پایان نامه های قرآنی ۳۹۶۰
  • تفسیرهای قرآنی ۲۱
  • ترجمه های قرآنی ۳۲
  • فرهنگ نامه‌ها ۴
  • موضوعات فرهنگ نامه ۲۲۹۲۷۷
  • فیش‌های فرهنگ نامه ۶۴۲۴۷۹
  • دائره‌المعارف ها ۵
  • موضوعات دائره‌المعارف‌ها ۱۶۳۹۳