«ملكوت» در تفاسير عرفاني قرآن كريم و عرفان مسيحيت شرقي

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهبی‌بی‌سادات رضی بهابادی, لیلا هوشنگی, مهدیه کیان مهر

شيوه هاي مواجهه با «دشمن» در قرآن كريم و كتاب مقدس عبري

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهاعظم سادات شبانی, سهیلا جلالی کندری

نقد كتاب مقدس: خاستگاه تاريخي ـ معرفتي و تأثير آن بر مطالعات قرآني

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهجعفر نکونام, نفیسه امیری دوماری

انجيل برنابا در تعارض با قرآن كريم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهخدیجه کاردوست فینی, محمدمهدی قربانی

اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه درّه حدّاد

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی, علیرضا حیدری, محمدرضا ضمیری

جايگاه عبادت در قرآن و عهد عتيق

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهاحمدرضا مفتاح, سکینه شیاسی ارانی

جايگاه عبادت در قرآن و عهد عتيق

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهاحمدرضا مفتاح, سکینه شیاسی ارانی

بررسي تطبيقي «سنّت امداد» در قرآن كريم و عهد عتيق

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهحسن صفایی, سیداکبر حسینی قلعه‌بهمن

برسی دشواره قیامت در آیین یهود و بیان آیات متناظر آن از قرآن کریم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهاعظم پرچم, فاطمه سعیده آقا رب پرست

نماد هفت در قرآن و مکاشفه یوحنا

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهاحمدرضا مفتاح, محمدصادق احمدی

عهد در کتاب مقدس و قرآن کریم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهدل‌آرا نعمتی پیرعلی

غایت هستی در دین زرتشت و مقایسه آن با آموزه های قرآنی

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهسوسن آل رسول, فاطمه شیرزاد‌راد جلالی

جستاري در شفاعت از منظر وهابيت

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمحمد فولادی, محمد درویش

ابراهیم (ع) و خاندانش در تورات و قرآن

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمحمدحسین طاهری