طبع قلب از دیدگاه قرآن و روایات

نام نشریهعیون

نام نویسندهعلی محمد میرجلیلی, بتول حمیدی

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

درآمدی بر روش و گرایش تفسیری شیخ محمد عبده

نام نشریهعیون

نام نویسندهجعفر شانظری, مجید یاریان کوپائی, حمیدرضا عبدلی مهرجردی

تناص قرآنی در مقامات حریری

نام نشریهعیون

نام نویسندهمجتبی محمدی مزرعه شاهی, احمد امیدوار, مجید مهدوی

عالم اسباب و چگونگی تأثیر و تأثّرپذیری آن در قرآن

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمد مهدی خواجه‌پور

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی

نگاهی به سیمای امام علی (ع) در قرآن

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمد صادق طالبی, مهناز موسوی, فاطمه ابراهیمی زرندی

مبانی نقد متنی أحادیث در التفسیر الأثری الجامع آیت الله معرفت

نام نشریهعیون

نام نویسندهجمال فرزند وحی, جمیل لطیفی, سیدیوسف نجات‌نژاد

نقد و بررسی روش هرشفلد در تاریخ گذاری قرآن

نام نشریهعیون

نام نویسندهابراهیم اقبال, محمدعلی حیدری مزرعه آخوند

سبک شناسی محسنات معنوی سوره نساء

نام نشریهعیون

نام نویسندهبهمن هادیلو, مجتبی محمدی مزرعه شاهی, احمد امیدوار

تناصّ قرآنی و روایی در شعر عبدی کوفی

نام نشریهعیون

نام نویسندهغلام‌عباس رضایی هفتادری, فیض‌الله مددی

معناشناسی قرآن در تفسیر تبیان شیخ طوسی

نام نشریهعیون

نام نویسندهسیدابراهیم دیباجی, غلام‌عباس رضایی هفتادری, حسن کاظمی سهلوانی