نقش تربیتی داستان حضرت یوسف و زلیخا در قرآن

نام نشریهآموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی‌محمد میرجلیلی, الهه خلیل‌زاده, طلعت حسنی, محمدحسین فهیم‌نیا

اصول روشی تربیت مقایسه ای در آموزه های قرآنی

نام نشریهآموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمد اسماعیل‌زاده, سیدعلی حسینی‌زاده, مهدی باکویی

راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث

نام نشریهآموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهسهراب مروتی, صلاح‌الدین غلامی

آثار مرگ‌اندیشی در قرآن و سخنان امام علی(ع)

نام نشریهآموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث

نام نویسندهمریم ایمانی خوشخو, کبری اسماعیلی