تقابل معنایی و نقش آن در ترجمه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهعالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا, سیدمهدی سجادی

بررسی چندمعنایی واژه «روح» در ترجمه‌های قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین افسردیر, فتحیه فتاحی‌زاده, لینا سادات حسینی

تحلیل فرانقش بینافردی در نص و نقش آن در ترجمه قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهحسین بازوبندی, رضا مرادصحرایی

ترجمه‌های تحت اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی؛ برتری‌ها و کاستی‌ها

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمصطفی شیروی خوزانی, مهدی ناصری, محمود رضا توکلی محمدی

ترجمه معنا شناختی عناصر فعلی- اسمی در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهرضا امانی, شیدا کریمی, سیده‌زهره صالحی

بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمدجواد نوروزی, سیداحمدحسین حسینی

نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهعزت‌الله مولایی‌نیا, رجاءالسادات خاتم یزدی

بررسی تطبیقی تفسیر مهم‌ترین آیات ناظر بر ولایت امام علی(ع) از منظر فریقین

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهاصغر طهماسبی بلداجی, علیرضا طبیبی, محمد تیموری

بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی قرآن در آیات تحریم ربا

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهزهرا حیدری ابروان, بی‌بی‌‌حکمیه حسینی, محمد علی طاهری

جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهفاکر میبدی, مهدیه شریفی‌نسب اناری

واژگان چند معنا و اهمیت آن در ترجمه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمود شهبازی, علی‌اصغر شهبازی

تحلیل معناشناختی توصیفی واژه‌ی بِرّ در قرآن

نام نشریهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث

نام نویسندهسیدحسین سیدی, علی رفیعی, حسین ناظری