عسل در قرآن و علم پزشکی

نام نشریهدانشگاه علوم پزشکی اراک

نام نویسندهسعید چنگیزی آشتیانی, محسن شمسی, ناصر حسینی, مجید رمضانی

اهداف توسعه هزاره سوم: مبارزه با بیماری ها، ایدز و مالاریا از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی

نام نشریهدانشگاه علوم پزشکی اراک

نام نویسندهمحمود کریمی, محسن شمسی, فرخنده امین شکروی, سعید بشیریان

بهداشت روانی اقتصادی در اجتماع از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهدانشگاه علوم پزشکی اراک

نام نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی, مصطفی احمدی‎فر, موسی احمدیان

تبیین تجارب تلاوت قرآن در زندگی اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اراک

نام نشریهدانشگاه علوم پزشکی اراک

نام نویسندهداوود حکمت پو, سعید چنگیزی آشتیانی, زهره عنبری, فاطمه خدادادی, رضوان کمالی نهاد