بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهعطاء‌الله اسماعیلی, مجید یاسوری, ادینه ابراهیمی

بررسی تطبیقی ارزش های اخلاق اجتماعی در قرآن و عهدین

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهمجید معارف‏, عبدالرضا شایانی

جایگاه آینده پژوهی در آیات و روایات

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهمحمود واعظی, زینب‌سادات قوام

کارکردهای معنوی توکل به خدا در قرآن و روایات

نام نشریهبصیرت و تربیت اسلامی

نام نویسندهمحمود واعظی, عبدالهادی فقهی‌زاده, سمانه خطیریان