شيوه‌های نزول امدادهای غيبي بر مومنين از منظر آيات قرآن

پدیدآورسیدحسین ابراهیمیانزهره ربیعیمحبوبه بسمل

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات20

منبع مقاله

share 1991 بازدید

مقالات مشابه

بررسي تطبيقي «سنّت امداد» در قرآن كريم و عهد عتيق

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهحسن صفایی, سیداکبر حسینی قلعه‌بهمن

سنت امداد در زندگي بشر از ديدگاه قرآن

نام نشریهمربیان

نام نویسندهقدرت‌الله فرقانی

امدادهاى غيبى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمدحسن ناصحی