بررسي جايگاه آواها در حرکت بخشي به تصاوير ادبي صحنه هاي قيامت در قرآن کريم

پدیدآور مرتضی قائمی - علی باقر طاهری نیا - یوسف فضیلت - مجید صمدی

نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

شماره نشریه8

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 165 بازدید

مقالات مشابه

بررسی اثربخشی آیه‌های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون

نام نشریهپژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسندهمهناز غیاثی, سیدهمنور یزدی, غلام رضا صرامی فروشانی, غلام رضا جعفری

موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسلمان قاسم نیا, نسرین قاسم نیا, عبدالله حاجی علی لالانی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهثابت ضیایی, یحیی معروف

بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن

نام نشریهپژوهشهاي قرآني

نام نویسندهمحمد صادق یوسفی مقدم

حروف مقطعه قرآن کریم و رمزهای آن در رسانه

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده شهریار ضیاء آذری – سیدبابک فرزانه

الجرس و الأیقاع فی تعبیر القرآن

نام نشریهآداب الرافدین

نام نویسندهکاصد یاسر حسین

التغنی بالقرآن الکریم

نام نشریهکنوز الفرقان

نام نویسندهمحمد أبو زهرة

موسیقی حرام در قرآن

نام نویسندهشکوری