قبلى بعدى

از كارهاى نخستين مركز، نگارش تفسير ترتيبى قرآن است كه براساس يادداشتهاى متفكر و قرآن‌پژوه معاصر، آيت‌الله هاشمى رفسنجانى دامت بركاته ـ سامان يافته است. محققين اين گروه، موفق شده‌اند يك بار سراسر قرآن را تفسير و موضوع نگارى كنند. از مجموع بيست مجلد پيش‌بينى شده تاكنون 17 مجلد آن منتشر گرديده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است كه از اول قرآن تا پايان سوره ق را در بر دارد.

 • روش تفسير راهنما
 • در اين تفسير سعى بر آن بوده است كه موضوع و مفهومى كه از آيات شريف قرآن استفاده مى‌شود، به صورت مستقل ذكر گردد، از اين‌رو به تناسب هر آيه، چندين برداشت در ذيل آن قرار گرفته و در مواردى نيز توضيحاتى در تبيين نحوه استفاده برداشت از آيه آورده شده است. در پايان هر آيه، فهرستى از عنوان‌هاى موجود در آيه و برداشت‌ها به صورت عنوان‌هاى اصلى و فرعى طبقه‌بندى شده است و در پايان هر جلد نيز مجموعه نمايه‌هاى آن به شكل الفبايى موضوعى رده‌بندى شده است تا مراجعه كننده بتواند به راحتى موضوعات اصلى و فرعى مورد نياز خود را بيابد. اين موضوعات كه در جلدهاى بيست‌گانه پراكنده است در نهايت به صورتى منظم در سه جلد منتشر خواهد شد كه در آن‌ها تمام عنوان‌هاى فرعى مربوط به يك عنوان اصلى در سرتاسر قرآن جمع آورى شده، همراه با آدرس آيات يك‌جا عرضه خواهد شد.

  اين تفسير، كه با روشى كاملاً جديد و بديع نوشته شده، ضمن آشنا ساختن قرآن پژوهان، به روش برداشت از آيات، مى‌تواند كليد راهنمايى براى آنان باشد تا بتوانند هر چه دقيق‌تر و كامل‌تر به موضوع مورد پژوهش خود در آيات قرآنى دست يابند.

 • بازنگرى تفسير
 • اين گروه در نظر دارد تا تفسير 20 جلدى راهنما را بازنگارى كرده و ضمن اصلاح و تكميل برداشت‌هاى موجود و افزودن ترجمه آيات، شيوه ارايه روايات را در تمامى مجلدات هماهنگ سازد.

 • فعاليتهاى در دست اقدام
 • هم اكنون جلدهاى 18 و 19 آن پس از تكميل براى چاپ به انتشارات دفتر ارسال شده است و 95% كار جلد 20 نيز انجام گرفته كه به زودى در اختيار دوستداران قرآن قرار خواهد گرفت.

  تهيه سه مجلد نمايه‌هاى تفسير راهنما بر اساس اصطلاح نامه جديد مركز تا سال 1384 و نيز ايجاد نرم‌افزار جديد بر اساس آخرين تغييرات تفسير راهنما، هماهنگ سازى برداشت‌ها در آيات مشابه پس از اصلاح و تكميل برداشتهاى موجود از ديگر اهداف اين گروه است.

  قابل ذكر است كه در اين راستا بيش از 60هزار برداشت از آيات و روايات صورت گرفته است كه نمايه‌هاى آنها 2500 صفحه را به خود اختصاص داده كه به صورت سه مجلد مستقل به زودى منتشر خواهد شد.

  از جمله برنامه‌هاى تحقيقاتى ديگر اين گروه مى‌توان:

  1. برگزيده تفسير راهنما;
  2. تفسير نوجوان;
  3. تك‌نگارى‌هاى تفسيرى;

  را نام برد.