دعا بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت (ع)

دعا بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت (ع)

پدیدآورعباس کوثری(نویسنده)

ناشر انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زبانفارسی

 
صفحه از 0

سبک زندگی هر جامعه‌ای‌ نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است و جامعه زمانی می‌تواند ثمرهای ایدئولوژی و جهان‌بینی خود را به نمایش بگذارد که سبک زندگی آن متناسب با باورها و ارزش‌هایش شکل گرفته باشد‌. جامعه کنونی ما به علت تأثیرپذیری از فرهنگ غرب از یک سو و تحت تأثیر زندگی قبل از انقلاب اسلامی از سوی دیگر‌ متأسفانه نتوانسته است‌ میان باورهای اصیل اسلامی و سبک زندگی خود در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی‌ ارتباطی عمیق و تنگاتنگ ایجاد کند و از داشتن سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی محروم مانده و نتوانسته است از میوه‌های ارزشمند عقاید و باورهای دینی خویش در عرصه رفتار و سبک زندگی بهره‌مند شود. مقام معظم رهبری با درک صحیح از این وضعیت نگران‌کنندۀ جامعه فرمودند: باید آسیب‌شناسی شود که چرا ما در این حوزه ( سبک زندگی اسلامی ) که بخش حقیقی و اصلی تمدن است، پیشرفت نکردیم‌. ایشان برای اصلاح جامعه از آسیب‌های یادشده و دستیابی به زندگی بر اساس سبک اسلامی فرمودند: « هدایت قرآن را باید در زندگی خود حاکم کرد. ما بحمدلله هم قرآن را داریم و هم کلمات اهل‌بیت علیهم السلام را داریم. " انی تارک فیکم الثقلین ". باید از اینها استفاده کنیم و جامعه را بر اساس اینها شکل دهیم ».[1] « اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد‌، هم سعادت دنیا هست‌ هم علوّ معنوی هست‌. راه سلامت را‌، راه امنیت را‌، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز می‌کند. راه عزت را قرآن به روی ما باز می‌کند. راه زندگی درست را و سبک زندگی سعادت‌آمیز را قرآن به روی ما باز می‌کند ».[2]
یکی از موضوعات مهمی که با بهره‌گیری از معارف نورانی قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام‌، می‌توان شاخصه‌های ارزشمندی برای آن به جامعه ارائه کرد، سبک عبادت و بندگی با موضوع دعاست. در پژوهش حاضر تلاش شده است از این منظر توصیه‌هایی که در آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام درباره دعا به آن اشاره شده است، در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

جهت دریافت متن کامل کتاب کلیک نمایید