پیشوایی از منظر قرآن کریم

پیشوایی از منظر قرآن کریم

پدیدآورحسینعلی یوسف زاده(نویسنده)

ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)

زبانفارسی

 
صفحه از 0

نگاه مذاهب و نحله‌های فکری به موضوع امامت متفاوت است، اثرحاضر با طرح آن دیدگاه‌ها به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته است. تلاش شده این اثر استدلالی و خالی از حشو و زواید باشد و بیشتر با نگاه به قشر فرهیخته به نگارش درآمده گرچه برای عموم مردم نیز سودمند است. از ویژگی‌های دیگر این اثر، پاسخ درخور به شبهاتی است که درباره این موضوع در منابع طرح شده؛ خصوصاً بخش پایانی به بررسی و نقد شبهات روشن‌فکران معاصر درباره امامت پرداخته است.

جهت دریافت متن کتاب کلیک کنید