ارزيابي اسرائيليان: معضلي تفسيري

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده جين دمون مك اليف - مترجم: سيد علي آقايي

تفسير سياسي قرآن: پديده جديد

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهغلام رضا نوعی

سوره يس به مثابه قلب قرآن

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده ابوالفضل حري - محمد عبدالحليم

برهم کنشی صوت و معنا در سورۀ قدر

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده مایکل سلز - مترجم: ابوالفضل حری

قرآن در زندگی و فرهنگ عامه

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندههاجر خاتون قدمی

بررسی کتاب: روابط متنی در قرآن: مناسبت، انسجام و ساختار اثر سلوی العوی

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده سلوی العوی – معرفی، ترجمه و تقریر: ابوالفضل حری

درباره «قرآن آموزشی معین»

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهمحمد سهیلی پور

تحلیل و نقد کتاب بحوث فی اصول التفسیر و مناهجه

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهسید هدایت جلیلی سنزیقی

درباره کتاب رویکردهای سکولاریستی مدرن به تفسیر قرآن؛ گزارش و نقد

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده محمد محرم – ترجمه: علی علی محمدی – صغری صادقی

نقدی بر ترجمه تفسیر کشاف

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهعلی گنجیان خناری

ترجمه مدخل «تفسیر» از دایرة المعارف اسلام «پاره نخت»

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده امین خولی – ترجمه: سمانه مرادپور – بازنگری و ویرایش: علی علی محمدی

رویکرد اعتزالی زمخشری و تفسیر کشاف

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده ترجمه و تلخیص: علی علی محمدی – صغری صادقی

مطالعه ای درباره اسلام شناسی در اروپا

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهمحمد کاظم رحمتی

زن در اسلام؛ گزیده ای از قرآن و حدیث

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهفروغ پارسا

آسیب شناسی آثار علوم قرآنی

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهابراهیم فتح اللهی

حوزه های نوپدید در مطالعات قرآنی

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهمهدی مهریزی

رویکردهای عقلانی و انتقادی در مطالعات قرآنی

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهسید محمد علی ایازی

کشف فحوای نصّ در مسیر تاریخ

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهنصر حامد ابوزید

درآمدی به رهیافتی نوین در تفسیر قرآن

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهسید علی آقایی

نظریه ایمان در عرصه کلام و قرآن

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهرضا غلامی

نگاهي گذرا به کتاب ترجمه مفاهيم بنيادي قرآن مجيد

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهسید علی رضا روئین تن

تفسير تسنيم در ترازوي نقد

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهبهروز یدالله پور

فهم القرآن الحکيم؛ التفسير الواضح حسب ترتيب النزول (1)

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده محمد عابد الجابري؛ ترجمه: علي علي محمدي

تناسب مضموني و انسجام ساختاري در قرآن

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده سلوي العوا؛ ناقد: سيد علي آقايي

گرایش مقاصدی درتفسیر ابن عاشور

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسندهسامر رشوانی ـ ترجمه: صفر عزتی