واكاوى مفهوم بحران در گفتمان قرآنى

پدیدآورحسين محمدى سيرت ـ محسن قاسم پور

نشریهمعرفت

شماره نشریه214

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات16

منبع مقاله

share 1756 بازدید

مقالات مشابه

سالم سازي جامعه از انحرافات اخلاقي در قصص قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمحمّد حسین مردانی نوکنده

شگردهاي فتنه گران از منظر قرآن و روايات

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحمد جواد سلمانپور, عماد صادقی, جاسم دريس

طغیان در قرآن و حدیث

نام نشریهکتاب و سنت

نام نویسندهمحمد علی‌آبادی, علی‌رضا حسنی