ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

پدیدآورمحمود کریمیمرتضی سلمان نژاد

نشریهمطالعات قرآن و حدیث

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات40

منبع مقاله

share 897 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

معناي واژه «ص-ل-ح» و مشتقات آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمجيد صالحي

مفردات قرآن در «تفسیر المیزان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهمحمود حائری, صالح عادلی ساردو

خبری یا انشایی بودن اسلوب «سبحان»

نام نشریهعیون

نام نویسندهوصال میمندی, علی بیانلو, سکینه حجازی