الفاظ مترادف قرآن و اعجاز قرآن

پدیدآورعباس افضلي

نشریهبینات

شماره نشریه88

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات6

منبع مقاله

share 2444 بازدید

مقالات مشابه

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهثابت ضیایی, یحیی معروف

بررسی اعجاز نحوی در دو سوره بقره و آل عمران

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده کرم سیاوشی – کاظم خواجوی

اعجاز توانش زبانی و کاربرد واژگانی قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده حسین شمس آبادی – مهدی ممتحن

نقد شبهات بهائیت درباره اعجاز

نام نشریهکتاب نقد

نام نویسندهسید محمد حسن جواهری

روش شناسی تفسیر ادبی – تاریخی قرآن در دوره معاصر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده سیدمحمد موسوی مقدم – جنان امیدوار

مبانی زبانی و بلاغی اعجاز در نزد جاحظ

نام نشریهعلوم اسلامی

نام نویسندهرامش جلیلی نجاری

پرتوی از اعجاز کلام‏ قرآن

نام نشریهمجله کیهان فرهنگی

نام نویسندهعلی اشرف امامی