قاعده مقابله به مثل در قرآن

پدیدآورحسین هوشمند فیروزآبادی

نشریهحقوق اسلامی

شماره نشریه47

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات38

منبع مقاله

share 1524 بازدید

مقالات مشابه

بررسی مقاله «قصاص» از دایرة‌المعارف قرآن «لیدن»

نام نشریهقرآن ، فقه و حقوق اسلامی

نام نویسندهسیدمحمد موسوی مقدم, معصومه سادات فرحی

مجازات فرزند کشی از دیدگاه قرآن

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسندهمحمد اسحاقی

بررسی رویکرد قرآن کریم به مجازات

نام نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

نام نویسنده مهدی هادوی تهرانی – مجید معتضدی

قصاص در قرآن کریم

نام نشریهفقه اهل بیت علیهم السلام

نام نویسندهروح الله ملکیان