رابطه امید، شادکامی و جهت گیری مذهبی با سلامت معنوی مربیان قرآن

پدیدآورجمال عاشوری

نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 142 بازدید

مقالات مشابه

بررسي مؤلفه هاي اميد افزايي در تفسير سوره كوثر

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمهدی اکبرنژاد, صديقه شيخ زاده

كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن

نام نشریهاخلاق زیستی

نام نویسندهحسین خاکپور, ولی الله حسومی, مهرناز گلی, اسماء ایرانمنش

پژوهشی دربارة امید بخش‌ترین آیه قرآن کریم

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده محمدعلی رضایی کرمانی - فاطمه رضاداد

تحلیل اخلاقی امید با تأکید بر آیات قرآن کریم

نام نشریهپژوهشنامه اخلاق

نام نویسنده زهرا محققیان – اعظم پرچم

امید به آینده؛ ویژگی بزرگ مؤمنان

نام نشریهپاسدار اسلام

نام نویسنده عبدالله جوادی آملی – تهیه و تنظیم: مصطفی پور

رجاء

نام نویسندهمحمد مؤذنی