جستجو در مورد جستجو  

شماره 44 ویژه ترجمه قرآن (2) زمستان 1384
بازگشت
پژوهش های موضوعی  
 ترجمه ‏پذيرى قرآن، ميان نفى و اثبات دکتر شهره شاهسوندی
 ترجمه ‏پذيرى قرآن و كتاب مقدس سید حیدر علوی نژاد
 روش ‏شناسى ترجمه قرآن محمد بهرامی
 آسيب ‏شناسى ترجمه‏ هاى قرآن دکتر محمد علی رضایی اصفهانی
نقد  
 بررسی كفايت ‏ها و كاستى‏ هاى ترجمه استاد الهى قمشه ‏اى ‏رحمه الله ماشاء الله بیات مختاری
 نقد ترجمه استاد فولادوند مهدي سلطاني رناني
گفت و گو  
 ثابت و متغير در فهم قرآن گفت و گو با علّامه سيد محمد حسين فضل اللَّه
تک نگاری های قرآنی  
 درآمدى بر موضوع حجيّت قراءات قرآن دكتر محمد اخوان
 قرآن و حقايق علمى محمد مهدی مسعودی
 ابن عباس و مقام بلند وى در تفسير مسعود ربيعي آستانه
 تربيت دينى؛ مبانى و روش ‏ها نسرين توليت
 ارزيابى معجم ‏هاى موضوعى قرآن (بخش نخست) محمد هاشم زماني
 معرفى نرم ‏افزار «جامع تفاسير نور» محسن مسچي
 خلاصة المقالات ابوعلی نجفی
 چکیده انگلیسی احمد رضوانی