جستجو در مورد جستجو  

شماره 42 - 43  ويژه ترجمه قرآن (1) تابستان و پاییز 1384
بازگشت
 آيينه و آفتاب حسن حكيم‏باشى
پژوهش های موضوعی  
 نظريه پردازان ترجمه محمد بهرامی
 گسست‏ها و پيوست‏هاى ترجمه و تفسير قرآن سید حسین هاشمی
 بايسته‏هاى مترجم سید ابراهیم سجادی
 ترجمه قرآن در ترازوى تعادل سید موسی صدر
 مفهوم‏شناسى ضوابط و قواعد ترجمه قرآن محمد على رضائى اففهانى
 پژوهشى در انواع ترجمه قرآن كريم سيد محمد حسن جواهرى
 نقد واژگانى ترجمه قرآن به زبان فارسى بر اساس بافت حمیدرضا فهیمی تبار
 پاسخ به نقد ترجمان قرآن آيت الله دكتر محمد صادقي تهراني
 نگاهى به ترجمه تازه‏اى از قرآن گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ حسين انصاريان
تک نگاری های قرآنی  
 مواجهه قرآن با فرهنگ‏هاى عصر نزول مهسا فاضلی
 درآمدى بر تفسير عرفانى و بررسى ريشه‏هاى آن در اسلام دكتر محمد اخوان
 بهره‏گيرى از مبانى كلامى قرآن مهدي سلطاني رناني
 آيا وحى، نوعى تجربه دينى است؟ ولي الله عباسي
 تأملى در ژرفاى يك آيه سعيد سرمدي
 نگاهى به مقوله رنگ در قرآن سيد محمد جواد صداقت كشفي
 تتمّه‏اى بر واژگان بيگانه در قرآن مسعود ربيعي آستانه
 خلاصة المقالات ابوعلی نجفی
 چکیده انگلیسی احمد رضوانی