صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ 07:08 1397/12/22
«زبان قرآن و مسائل آن» منتشرشد


كد خبر:3192 تاريخ خبر :14:44:00 1391-12-26 نسخه چاپي

«زبان قرآن و مسائل آن» نوشته دکتر محمدباقر سعیدی روشن از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. هرمنوتیک فلسفی و قرائت های متعدد، قرآن متن الهی نه بشری از جمله مباحث مطرح شده در این کتاب هستند.

به گزارش واحد خبر پايگاه معارف قرآن به نقل از مهر، زبان دین امروز یکی از موضوعات مهم پژوهش در فلسفه دین است که مسائل گوناگونی را در بردارد. برخی از این مسائل کهن و برخی دیگر نوپدید و یا دارای زوایایی تازه اند. منطق و شیوه زبان دین، تأویل پذیری یا یک وجهی بودن زبان این متون، از دیرباز مطرح بوده است، اما معناداری گزاره ها و آموزه های دینی، کارکرد زبان دین از منظر انگیزشی یا معرفت بخشی، حیرت زایی یا فیصله بخشی زبان دین و تأثیرپذیری یا تأثیر ناپذیری زبان دین از فرهنگ و زبان عصر، از مسائل مهم دوران معاصر است. این سنخ مسائل امروز نیز در تطبیق با قرآن کریم، مطرح و نیازمند تحلیل جدی است. تعیین موضع در مسائل یاد شده مبنای تفسیر هرمنوتیک خاص قرآن است و تأثیری اساسی در تفسیر قرآن دارد.

«زبان قرآن و مسائل آن» به منظور ارائه نظریه ای بدیل در مسائل زبان قرآن، در کنار نظریه های رقیب در زبان دین، با رویکردی ایجابی و مسئله شناسانه و با استناد به مبانی معرفتی- استدلالی، به مسائل زبان قرآن، پرداخته است. این اثر، ضمن ارائه اطلاعات اساسی در حوزه زبان دین و زبان قرآن و پاسخگویی به مهم ترین پرسش ها در مسائل زبان قرآن، نقد و تحلیل دیدگاه های ناهمخوان با مبانی معرفتی اعتقادی قرآن را نیز از نظر دور نداشته است.

کلیات و مفاهیم زبان، زبان دین و زبان قرآن؛ زبان دین و دیدگاه های سنتی غرب؛ پوزیتویسم و بی معنایی زبان دین؛ تحلیل زبانی و کارکردگرایی زبان دینی؛ نمادگرایی در زبان دینی؛ واقع گرایی و شناختاری بودن زبان دین؛ تمایز مبانی و زمینه های فکری اسلام و آیین یهودی- مسیحی؛ زبان قرآن در ساحت مفردات؛ منطق و زبان گفتمان قرآن( زبان عرفی فراعرفی)؛ زبان قرآن و نقش معرفت بخشی و انگیزشی؛ توجیه معرفت بخشی مفاهیم قرآن؛ زبان قرآن حیرت آفرین یا فیصله بخش؟؛ زبان چند بعدی قرآن؛ قرآن، نزول تاریخی، حضور فرا تاریخی(زبان فرا عصری قرآن)؛ فصول چهارده گانه این کتاب را تشکیل می دهند.
 بایگانی اخبار

اخبار مرکز
مقالات و كتابهاي قرآني
نشست ها و همايش ها
مراكز و شخصيت ها
پايگا ه ها و وبلاگها
بين الملل