صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸


کتابچه معرفی آثار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

در این کتابچه آثار پژوهشکده در قالب 99 عنوان و بیش از 195 جلد معرفی شده است.

کاتالوگ فرهنگنامه ها و معاجم قرآنی

در این کاتالوگ، فرهنگنامه ها و معاجم قرآنی تولید شده در گروه فرهنگنامه ها ومعاجم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که مشتمل بر 12 فرهنگنامه می باشد معرفی شده است.

کاتالوگ دائره المعارف ها و دانشنامه های قرآنی

در این کاتالوگ، دائره المعارف ها و دانشنامه های قرآنی تولید شده در گروه دائره المعارف قرآن کریم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که مشتمل بر 9 دائره المعارف و دانشنامه می باشد معرفی شده است.

بروشور فرهنگ قرآن

بروشور دائره المعارف قرآن کریم

بروشور تفسیر راهنما.
.