صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸

شرايط مفسر قرآن
نویسنده : سيدمولوى، سيدصادق
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: رشاد، على اكبر
رشته : الهيات و معارف اسلامى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1381-00-00
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
پايان نامه حاضر در يك مقدمه و دو بخش شرايط مفسر قرآن را بررسى كرده است. در مقدمه برخى از مباحث كلى مثل معناشناسى واژگان تفسير، تأويل و تدبر آمده است. در بخش اول از بصيرت به هويت متون دينى (قرآن و سنت)، اشراف جامع بر متن وحيانى (شناخت زبان قرآن و آگاهى از بطون قرآن)، آشنايى با ادبيات عرب (علم لغت، ادبيات عرب مثل صرف و نحو و بلاغت) و آشنايى با علوم عقلى و نقلى (منطق، فلسفه، فقه، اصول فقه، علم رجال و درايه) سخن رفته است. در بخش دوم درباره بصيرت و ايمان به هويت متون دينى قرآن و سنت (راسخيت در علم، برخوردارى از علوم ايهابى) و تمحض ذهن (تمركز ذهن در تفسير قرآن، خالى بودن ذهن از علوم غيرمربوط به تفسير) بحث شده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني