صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸

شادابى و نشاط از ديدگاه آيات و روايات تفسيرى
نویسنده : داودى كهكى، محمدرضا
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: نجارزادگان، فتح الله
رشته : علوم قرآن
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1382-00-00
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
در اين پژوهش طى پنج فصل به بررسى نشاط و شادابى با تكيه بر آيات و روايات تفسيرى پرداخته شده است. در فصل اول كليات بحث نظير تعريف شادابى و نشاط در لغت و اصطلاح روان شناسان، علل افسردگى، برون گرايى و رابطه لذت و نشاط بررسى شده است. در فصل دوم با عنوان نشاط در قرآن از مفهوم نشاط و قلمرو نشاط در قرآن بحث شده است. در فصل سوم ذيل عنوان عوامل شادابى از عوامل بينشى نظير شناخت خالق، شناخت خود و شناخت هدف و عوامل گرايشى مثل محبت، عبادت و اميدوارى سخن رفته است. در فصل چهارم، ذيل عنوان موانع نشاط، حسادت، نااميدى، اختلاف و نفاق بررسى شده اند. در فصل پنجم با عنوان الگوهاى شادابى در قرآن، پيامبر اسلام(ص)، حضرت ابراهيم، حضرت موسى و حضرت يوسف معرفى گرديده اند.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني