صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸

سئوال هاى خدا در قرآن و نقش آنها در فرآيند هدايت
نویسنده : عباسپور، عمران
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: عليزاده، بيوك
رشته : الهيات و معارف اسلامى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1380-00-00
مرکز آموزشی: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
در اين تحقيق در سه فصل نقش سئوال هاى خدا در هدايت بشر بررسى شده است. در فصل اول كلياتى از بحث مثل سئوال اصلى، فرضيات و روش تحقيق آمده است. در فصل دوم، با عنوان بازشناسى قرآن كريم از ضرورت وحى و كتب آسمانى، رسالت وحى الهى و ويژگى هاى قرآن سخن رفته است. در فصل سوم ذيل عنوان پرسش و هدايت از پرسش و انواع آن، هدايت و انواع آن و سئوال هاى خدا و نقش هدايتى آنها بحث شده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني