صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸

داستان هاى قرآنى در دفتر دوم مثنوى با توجه به چهار تفسير
نویسنده : فرهمند، روئين تن
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: نيرى، محمديوسف
رشته : زبان و ادبيات فارسى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1378-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه شيراز
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
در اين پايان نامه داستان هاى قرآنى دفتر دوم مثنوى مولوى استخراج شده و با آنچه در تفاسير مجمع البيان، كشف الاسرار، مفاتيح الغيب و الميزان در زمينه اين داستان ها آمده است، مقايسه گرديده است. در آن نخست آيه يا آيات قرآنى مربوط به داستان هاى قرآنى دفتر دوم مثنوى ذكر شده، سپس برداشت هاى مولانا از داستان هاى قرآنى مورد بررسى قرار گرفته است و شخصيت هاى مثبت و منفى داستان هاى قرآنى معرفى شده اند و سرانجام با مطالب مندرج در تفاسير يادشده مقايسه به عمل آمده و موارد اختلاف و اتفاق آنها ذكر گرديده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني