صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸

داستان هاى قرآنى در دفتر اول مثنوى با توجه به چهار تفسير
نویسنده : سعادتى اردكانى
مقطع : كارشناسى ارشد
استاد راهنما: نيرى، محمديوسف
رشته : زبان و ادبيات فارسى
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1378-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه شيراز
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
در اين پايان نامه داستان هاى قرآنى دفتر اول مثنوى مولوى استخراج شده و با ديدگاه صاحبان تفاسير مجمع البيان و الميزان از شيعه و كشف الاسرار و مفاتيح الغيب از اهل تسنن مقايسه گرديده است. محقق براى انجام اين تحقيق، نخست ابيات مثنوى را مرور كرده و ابياتى را كه داراى داستان قرآنى بوده، استخراج كرده، پس از آن آيه يا آيات قرآنى مربوط به داستان هاى قرآنى را شناساسى و يادداشت كرده، سپس به مقايسه شروح مثنوى با تفاسير قرآن پرداخته و موارد اختلاف و اتفاق آنها را ياد كرده است.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني