صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸

جايگاه و نقش اعراب در تفسير قرآن كريم
نویسنده : زبرجد، سيدمحمدهادى
مقطع : دكترا
استاد راهنما: حجتى، سيد محمدباقر
رشته : علوم قرآن و حديث
تعداد صفحات : 0
سال دفاع : 1381-00-00
مرکز آموزشی: دانشگاه قم
کلید واژه:
موضوعات :
معرفی و فهرست : دانلود
چکیده:
رساله حاضر در ده فصل با اين عنوان ها به بررسى نقش اعراب در تفسير قرآن پرداخته است: فصل اول، اعراب در لغت و اصطلاح; فصل دوم، مباحثى پيرامون اعراب: ضرورت اعراب، اعراب حركت است يا حرف؟ چرا اعراب در آخر اسم واقع مى شود؟ حركات اعراب اصل است يا حركات بناء؟...; فصل دوم، ملاحظاتى پيرامون علم نحو: نحو در لغت و اصطلاح، اسبات و انگيزه هاى تدون نحو، فوائد نحو، عوامل بى توجهى به نحو و اعراب; فصل چهارم، جايگاه و اهميت اعراب از ديدگاه صاحب نظران: نقش محورى اعراب در فهم قرآن، قبح لحن و نهى از آن; فصل پنجم، بررسى معناى اعراب قرآن در احاديث; فصل ششم، علل پيدايش وجوه اعراب; فصل هفتم، اقسام وجوه اعراب; فصل هشتم، اعراب و تفسير به رأى در دو حوزه كلام و فقه; ضرورت و فوائد ترجيح ميان وجوه اعراب; فصل دهم، ملاك ها و ضوابط ترجيج ميان وجوه اعراب.
(چكيده پايان نامه هاى قرآنى، جعفر نكونام، 1383)قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني