صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
خليل منصوري خليل رضا (المنصوري)
مشخصات فردي : خليل منصوري خليل رضا (المنصوري)  /  تاريخ تولد: 1343 ؛محل تولد: رامسر
تحصيلات :
خارج/قم
دوره هاي حقوق قوه قضائيه/آموزش روحانيون قوه قضائيه قم
اساتيد: محمد فاضل لنكراني – حسين وحيد خراساني – حسن حسن زاده آملي – عبد الله جوادي آملي / آخوندي - حقيقي
عنوان پايان نامه :
تخصص :
آشنايي با زبان عربي :
آشنايي با زبان انگليسي :
آشنايي با ساير زبانها :
كتابها : آيات عزت در سيماي حسين (ع)/ فارسي بررسي آيات عزت و رابطة آن با حماسه عاشورا ؛1381
النص القرآني ؛چاپ نشده
معرفت نفس در قرآن ؛ چاپ نشده
معرفة الله ؛چاپ نشده
شادي در قرآن ؛چاپ نشده
عدالت در حوزه هاي برنامه ريزي ؛چاپ نشده
فرهنگ سياسي جامعة قرآني ؛چاپ نشده
مباني قرآني عرفان امام خميني (ره) ؛ چاپ نشده

مقالات : شادي در قرآن ؛1382؛گلستان قرآن
شادي و سرور در قرآن ؛1381؛نسيم صبا – كيهان
پرسش دريچه أي به سوي حقايق ؛1381؛نسيم صبا – كيهان
يهود از منظر قرآن ؛1381؛كيهان
قرآن و عدالت اقتصادي؛1381؛پاسدار اسلام
بررسي ديدگاه قرآن پيرامون مفاسد اقتصادي؛1381؛پاسدار اسلام
قدس در نگاه قرآن؛1381؛كيهان
شب قدر؛1380؛صداي عدالت
نقش قرآن در رشد افكار عمومي ؛1383؛نسيم صبا – كيهان
درآمدي بر آزادي سياسي؛1382؛كيهان
تسامح و تساهل در قرآن؛1382؛كيهان
عشق و كمال طلبي؛1382؛نسيم صبا
روانشناختي شخصيت متكبران؛1383؛گلستان قرآن
روشنفكري و روشنگري؛1383؛نسيم صبا
ظرفيت هاي انديشه اسلامي براي جهاني شدن؛1383؛نسيم صبا – كيهان
آزادي رسالت پيامبران؛1383؛كيهان
نگرش قرآن به فرايند رشد؛1383؛كيهان
عدالت تحقق يافتين است بشرط ...؛1383؛كيهان
سطوح مشاركت امت در جامعه قرآني ؛1382؛نسيم صبا
گفتمان غدير؛1383؛آفتاب يزد
نقش و جايگاه افكار عمومي در قرآن؛1382؛نسيم صبا
مباني تسامح و تساهل در شريعت قرآني؛1382؛نسيم صبا
عشق و محبت در قرآن؛1382؛نسيم صبا
نقش قدرت در حكومت اسلامي؛1382؛نسيم صبا
پيامدهاي شتابزدگي ؛1382؛نسيم صبا
نقش پيامبران در آگاهي بخشي و روشنگري ؛1382؛نسيم صبا
نقش عزت در حماسه عاشورا ؛1381؛كنگره امام حسين (ع) در تهران
مفهوم آزادي در قرآن ؛1382؛نسيم صبا
نگاه قرآن به آزادي بيان و عمل ؛1382 ؛كيهان
نشانه هاي بلوغ در قرآن؛
روش هاي نوين پژوهش قرآني؛
قرآن و ثروت هاي بادآورده ؛1381؛كيهان
سنت هاي اهي و قداست هاي ديني ؛1381؛كيهان
دين و دمكراسي ؛1381؛صداي عدالت


راهنمايي پايان نامه :
فعاليت هاي آموزشي : تدريس جوامع الجامع/ نهاد رياست جمهوري تهران؛1374 تا 1375

فعاليت هاي اجرايي :

پست الكترونيكي : Mansori118@gmail.com


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني