صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸

درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن
نویسنده : محمدصادق یوسفی مقدم
تاریخ انتشار : 1387
زبان:         1387
ناشر : مؤسسه بوستان کتاب
لینک خرید : http://www.pajoohaan.ir/document/467

: چكيده کتاب


آن چه در تاريخ در باره اجتهاد، محسوس است، اين كه به رغم فراز و فرودهاى بسيار، و اختلاف ديدگاه هاى جدى پيرامون آن، كه در برهه ها و قرن هاى نخستين، حتى تا سرحد منفى و منتفى سازى، به كارگيرى اين واژه اوج گرفته بود، اصل اجتهاد ـ و البته پس از تنقيح مقصود از اين واژه ـ به صورت جدى و انكارناپذير، مورد پذيرش و اهتمام قرار گرفت.
جالب است كه هر چه زمانه به پيش رفته، آگاهى از اجتهاد ، نقش ، ضرورت و جايگاه بى بديل آن فزونى يافته و به طور فزاينده اى ترديدها و اشكالات درباره آن كاهش يافته است، تا جايى كه مى توان ادعا كرد امروزه مشروعيت و لزوم اجتهاد تا سرحد بداهت به پيش تاخته است و از باب «آفتاب آمد دليل آفتاب» ديگر كسى، حتى احساس ضرورت كوشش علمى براى اثبات آن به خود راه نمى دهد.
به تعبير ديگر، اكنون ضرورت اجتهاد به يك انديشه پرصلابت، مستحكم و پرسيطره بر ذهنيت علمى و فقهى، تا سرحد يك پارادايم ظهور يافته است.قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني