صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
مجله پژوهشهای اسلامی

نام : مجله پژوهشهای اسلامی
صاحب امتیاز : دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسوول : ناصر محسنی نیا
سردبیر : ناصر محسنی نیا
هیت تحريريه : احمد امیری خراسانی، سید امیر محمود انوار، احمد باقری، محمد صادق بصیری، حمید بهرامی احمدی، محمد مهدی جعفری، محمد حسن حائری، محمد دانشگر، ابوالقاسم رادفر، جعفر شاه نظری، محمود شکیب انصاری، محمدرضا صرفی، حسین صفایی، یحیی طالبیان، سید حمیدرضا علوی، نهله غروی
دوره انتشار: دو فصلنامه
سال انتشار : 1386
موضوع :
مخاطب : حوزویان، دانشجویان و پژوهشگران علوم اسلامی
قطع : وزیری
کرمان، صندوق پستی 133-76175، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجله پژوهشهای اسلامی. : نشانی
: آدرس اينترنتي
3202213-0341 : تلفن


معرفي :
مجله پژوهش‌های اسلامی هر شش ماه یک بار از سوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می‌گردد. این نشریه در پائیز 1386 وارد عرصه مطبوعاتی کشورگردید و اولین شماره این نشریه را به علوم قرآن و حدیث اختصاص داد. نشریه یاد شده مقالات خود را در سه گرایش علوم قرآن و حدیث، فلسفه و حکمت و فقه و حقوق به پژوهشگران ارائه می‌دهد و هر شماره از نشریه به یکی از گرایش‌های مذکور اختصاص می‌یابد. هدف مجله مذکور دست‌یابی به اهداف والای فرهنگ و تمدن اسلامی، تقویت روحیة فکری، علمی و معنوی، به روز نمودن و پاسخگو نمودن پژوهشهای اسلامی جدید به ویژه برای اذهان پویا و پرسشگر نسل جوان است.


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني