صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
تحقيقات علوم قرآن و حديث

نام : تحقيقات علوم قرآن و حديث
صاحب امتیاز :
مدیر مسوول : پروين بهارزاده
سردبیر : عبدالكريم بى‌آزار شيرازى
هیت تحريريه :
دوره انتشار: دو فصلنامه
سال انتشار :
موضوع : علوم قرآن و حديث
مخاطب : متخصصان علوم قرآن و حديث
قطع : وزيرى
تهران، ده ونك، دانشگاه الزهراء، ساختمان مركزى، طبقه سوم، دفتر مجلات دانشگاه، كدپستى : 1993891176 : نشانی
http://www.alzahra.ac.ir : آدرس اينترنتي
8044051-021 : تلفن


معرفي :
دوفصلنامة علمى تخصصى «تحقيقات علوم قرآن و حديث» از انتشارات دانشگاه الزهراء است كه نخستين شمارة آن در بهار سال 1383 به عرصة مطبوعات قرآن‌پژوهى پيوست. اهدافى كه اين نشريه دنبال مى‌كند، عبارتند از: اطلاع‌رسانى و توسعة پژوهش‌هاى قرآنى و روايى ; ايجاد فرصتى درخور براى تبادل آرا و انديشه‌هاى قرآن‌پژوهان ; ايجاد بسترى مناسب براى عرضة ايده‌هاى نو و نقد و كالبدشكافى آن‌ها به منظور پاسخگويى به پرسش‌هاى معرفتى نسل كنونى و نهادينه ساختن فرهنگ دينى ; توجه خاص به طرح آراى انديشمندان معاصر در حوزه مسائل دينى، به ويژه مسائل زنان، با تأكيد بر قرآن و نصوص روايى. عناوين سرفصل‌هاى مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث عبارتند از: موضوعات قرآنى، موضوعات حديثى، معرفى و نقد متون و اسناد، گفتوگو و گزارش.


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني