صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

فرهنگ قرآن

فرهنگ قرآن (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
«فرهنگ قرآن» معجم معنايي معارف و مفاهيم قرآن كريم است كه به شيوه‌‌اي نو و بي‌نظير و به صورت الفبايي – موضوعي سامان يافته است. اين كتاب حاوي هزاران موضوع قرآني است كه در بيش از 25 جلد تدوين مي‌شود. اين مجموعه كه بزرگ‌ترين فرهنگ مفهومي موضوعات قرآني است علاوه بر نقش اطلاع‌رساني در زمينه معارف قرآن، خود نوعي تفسير موضوعي به شمار مي‌آيد. جلد نخست آن كه در اختيار كاربران قرار گرفته است حاوي مدخل آب تا آيين در بر دارنده بيش از 75 مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي مي‌باشد. . فرهنگ قرآن حاصل كار گروهي از قرآن پژوهان مركز فرهنگ و معارف قرآن است طرح اوليه اين اثر ارزشمند را آيت الله هاشمي رفسنجاني ارايه نموده اند .

فرهنگ قرآن جلد 2 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد دوم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل ابابيل – ارض موعود بيش از 75 مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. اين معجم معنايي يكي از بزرگترين و جامع‌ترين معاجم تدوين شده تاكنون مي‌باشد. نسخه ديجيتالي مجلد دوم كه در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون ابتكار، ابر، ابرار، ابراهيم، ابليس، ابن سبيل، اتحاد، اتمام حجت، اجاره، اجرت، اجل، احبار، احباط، احترام، احرام، احسان، اختلاف، اخلاص، اخلاق، اذيت، اراده، ارتداد و ارث، پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 584 صفحه پيش از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 3 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد سوم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل ارض مقدس – اطاعت بيش از 80 مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. اين معجم معنايي يكي از بزرگترين و جامع‌ترين معاجم تدوين شده تاكنون مي‌باشد. نسخه ديجيتالي مجلد سوم كه در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون ارم، ارهاص ، ازدواج، ازلام، اسارت، اساطير، اسب ، اسباط، استبداد، استثمار، استثنا، استحباب ، استخوان ، استدارج، استر، استراق سمع، استرجاع ، استسقا، استضعاف، استعاذه، استعانت، استغاثه، استغفار، استقامت، استکبار و استهزاء پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 543 صفحه پيش از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 4 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد چهارم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل اطعام – انار بيش از 70 مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. اين معجم معنايي يكي از بزرگترين و جامع‌ترين معاجم تدوين شده تاكنون مي‌باشد. نسخه ديجيتالي مجلد چهارم كه در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون اعتدال ، اعتصام، اعتکاف، اعداد، اعجاز، اعدام، افترا، افشاگري، اقتصاد، اقرار، اقليت، اکثريت، اکراه، التقاط، الياس ، امامت، امان ، امانت، امداد، امر به معروف، امنيت وانابه پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 432 صفحه پيش از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 5 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد پنجم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل انبياء – ايوب است، بيش از 70 مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. اين معجم معنايي يكي از بزرگترين و جامع‌ترين معاجم تدوين شده تاكنون مي‌باشد. نسخه ديجيتالي مجلد پنجم كه در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون انتقام، انجير، انجيل، انحصار طلبي، انذار، انسان، انصاب، انصار، انعام، انفاق، انگشت، انگور، اولوالالباب، اولوالامر، اولوالعزم، اهانت، اهل بيت، اهل کتاب، اهل مدين، ايثار، ايمان و ايوب پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 527 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 6 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد ششم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل باب حطه – بهشت شداد است ، ده ها مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد ششم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون باد، باديه نشيني ، باران ، بارداري، بازار، باطل، باغ، بت، بخل، بدر، بدعت، بدن، بذر، بردار، بردگي، برزخ، برف ، برق، برکت، برگ، برهان ، بشارت، بصيرت، بغض، بغي، بقيه الله ، بلوغ، بنايي، بني اسرائيل، بهداشت، بهشت و بهشت شداد پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 568 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 7 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد هفتم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل باب بيابان – ترور است ، ده ها مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد هفتم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون بيت المعمور، بيت المقدس بيعت، پاداش ، پدر، پسر، پشه، پليدي، پناهندگي ، پول، پياز ، پيري، تابستان، تابوت ، تاويل، تبتل ، تبري ، تبليغ، تجسس ، تحدي ، تحريف ، تحيت ، تزکيه ، تربيت ، ترتيل و ترور پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 535 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 8 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد هشتم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل باب تزکيه – تنبيه است ، ده ها مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد هشتم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون تزيين ، تسبيح، تسليم ، تشبيه ، تشنگي ، تضرع ، تعاون ، تعجب، تعزير، تعصب، تعلم ، تعليم ، تفاخر ، تقصير، تقوا، تکاثر، تکبر، تکدي ، تکذيب، تکفير ، تلاوت ، تمثل ، تمدن ، تنبلي و تنبيه پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 543 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 9 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد نهم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل باب تنزيه – جنود ابليس است ، ده ها مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد نهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون تواضع ، توبه ، توحيد، تورات ، توريه ، توسل ، تهجد، تهديد، تهليل، تيمم ، ثمود، ثنويت ، جاسوسي، جالوت، جاودانگي ، جاهليت، جبر، جبرئيل، جراحت، جعاله ، جمعه ، جن ، جنابت و جنگ پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 592 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 10 (كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد دهم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل باب جنود الهي – حق اليقين است ، ده ها مدخل اصلي و هزاران مدخل فرعي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد دهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون جنون ، جنين ، جو ، جوان ، جهاد، جهان ، جهل ، جهنم ، چاقي ، چشم، چشم چراني ، چشم زخم ، حبل الله ، حجاب ، حج، حجر، حرص ، حرمت ، حزب الله ، حزن ، حسد، حسرت، حسن خلق ، حسن بن علي (ع) ، حسنه ، حسين بن علي (ع) حشر ، حضانت، حق و حقوق پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 704 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است

فرهنگ قرآن جلد 11(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد يازدهم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل حكم است ، ده ها مدخل اصلي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد يازدهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون آشنايى با كليّات حكم، حكم آب، حكم آب باران،حكم اجاره، حكم احترام قانون، حكم احترام مؤمنان، حكم احترام والدين،حكم اخلاص،حكم اذان،حكم ارث، حكم اسير، حكم اضلال، حكم انفال، حكم ؛اهل‏كتاب، حكم برده، حكم تثليث، حكم تقليد، حكم تكبّر، حكم تواضع، حكم توطئه، حكم غيبت، حكم قتل، حكم محارب، و پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 613 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 12(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد دوازدهم «فرهنگ قرآن» حاوي مدخل حكم - خضر است و ده ها مدخل اصلي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد دوازدهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون حَكَم، حكم بن عاص، حكمت، حَكَمِيَّتْ، حكومت، حكيم / اسماوصفات، حكيم بن حارث، حلق، حلال، حلقوم، حلم، حليم / اسماوصفات، حمد، حمزة بن عبدالمطلب، حمل و نقل، حميد / اسماوصفات، حنّان / اسماوصفات، حُنَيْن / غزوه، حوّا(عليها السلام)، حواريون، حورالعين، حيا، حيات، حيض، حيوان، خاتميّت، خالق / اسماوصفات، خانواده، خانه، خبر واحد، خبير / اسماوصفات، خديجه بنت خُوَيْلد، خرما، خزائن خدا، خزرج، خزنده، خسران، خشكسالى، خشكى، خشوع، خشونت، خضر(عليه السلام) پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در 583 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 13(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد سيزدهم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل خضوع – دعا است و ده ها مدخل اصلي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد سيزدهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون خضوع، خِلافت، خلاّق / اسماوصفات، خلقت، خمر، خمس، خنده، خواب، خوابگاه، خواندن، خواهر، خودكشى، خوردن، خورشيد، خورشيدپرستى، خوشه، خوف، خوك، خون، خويشاوندى، خيانت، خيبر / غزوه، خير، ، خيمه، دابـّة الارض، دادخواهى، دارالخلد، دارالسّلام، دارالفاسقين، دارالقرار، دارالمتّقين، دارالمقامه، داعى / اسماوصفات، دافع / اسماوصفات، داماد، دامدارى، دانه، داود(ع)، دايه، دايى، دختر، دَرب، درخت، درك اسفل، دست، دشمنى، دشنام، دعا پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در در 559 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 14(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد چهاردهم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل دفاع – رضاع است و ده ها مدخل اصلي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلدچهاردهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون دفاع دلدارى دوستى دهان دهرى ديگ دين ديوار ديه ذبح ذرّه ذكر ذلّت ذوالقرنين ذوالكفل رابط / اسماوصفات رادّ / اسماوصفات راستگويى راسخان در علم راهها راه رفتن رائى / اسماوصفات ربّ / اسماوصفات ربا رجم رجيع / سريه رحِم رحمت رزق رسالت رستگارى رشد رشوه رضا رضاع پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در در 595 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 15(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد پانزدهم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل رضاى خدا – سبيل اللّه است و ده ها مدخل اصلي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد پانزدهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون رضاى خدا، رَعْد، رفاه، رفيع الدرجات / اسماوصفات، رقيب / اسماوصفات، ركوع، رگ، رمضان / ماه، رنگ، روح، روح القدس، رود نيل، روده، روز، روزه، روغن، رؤف / اسماوصفات، روم، رؤيا، رهبانيّت، رهن، ريا، زايمان، زبان عربى، زبور، زقّوم، زكات، زكريّا(عليه السلام)، زلزله، زليخا، زمزم، زمستان، زن، زنبور عسل، زنا، زن پدر، زنجبيل، زنجير، زندان، زوجيّت، زهد، زهره / سيّاره، زيارت، سبأ / قوم، سبع مثانى، سبيل اللّه، پرداخته است. نسخه مكتوب كتاب در در 560 صفحه از سوي بوستان كتاب چاپ و منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 16(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد شانزدهم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل سپر – شرّ است و ده ها مدخل اصلي را در بر دارد. نسخه ديجيتالي مجلد شانزدهم كه اکنون در اختيار كاربران قرار گرفته است به موضوعاتي چون سپر؛ ستاره؛ ستاره پرستى؛ ستون؛ سجده؛ سَحَر؛ سِحْر؛ سخاوت؛ سختى؛ سخن؛ سخن چينى؛ سدّ ذوالقرنين؛ سدر؛ سدرة المنتهى؛ سدّ مأرب؛ سَر؛ سِرّ؛ سراب؛ سفاهت؛ سفر؛ سفير؛ سقايت؛ سَقَر؛ سقف؛ سكوت؛ سكونت؛ سگ؛ سلاح؛ سلام ؛ سلسبيل؛ سُلطه؛ سلمان فارسى ؛ شايعه؛ شب؛ شپش؛ شتر؛ شجاعت؛ شجره ملعونه؛ شجره ممنوعه؛ شرح صدر؛ شرّ؛ پرداخته است. نسخه مكتوب در 656 صفحه از سوي بوستان كتاب منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 17(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد هفدهم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل شرك – شنوايى است . نسخه ديجيتالي مجلد هفدهم به موضوعاتي چون شرك؛ شركت؛ شريعت؛ شعائر؛ شعبة بن عمرو؛ شِعر؛ شِعرى / ستاره؛ شعور؛ شعيب(عليه السلام)؛ شفا؛ شفاعت؛ شفق؛ شفيع / اسماوصفات؛ شقّ القمر؛ شقاوت؛ شكّ؛ شكر؛ شكست؛ شكم؛ شكنجه؛ شكور / اسماوصفات؛ شكوفه؛ شِكوه؛ شمعون الصّفا؛ شمعون بن يعقوب؛ شموال بن زيد؛ شناخت؛ شنوايى پرداخته است. نسخه مكتوب در 519 صفحه از سوي بوستان كتاب منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 18(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد هجدهم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل شوهر – ضعف است . مجلد هجدهم به موضوعاتي چون شوهر؛ شهاب؛ شهادت؛ شهادت؛ شهر؛ شهوت؛ شيبة بن ربيعه؛ شيبة بن عثمان؛ شير؛ شير(حيوان)؛ شيشه؛ شيطان؛ شيعه؛ صابئان؛ صادق / اسماوصفات؛ صارف السوء / اسماوصفات؛ صاعقه؛ صالح(عليه السلام)؛ صالحان؛ صالح المؤمنين؛ صانع / اسماوصفات؛ صبح؛ صبر؛ صبغة اللّه؛ صحابه؛ صحف ابراهيم؛ صدا؛ صدقه؛ صدّيقين؛ صراط؛ صراط مستقيم؛ صفا؛ صفوان بن اميّه؛ صفيّه بنت حُيى بن اخطب؛ صلح؛ صلح (فقهى)؛ صلوات؛ صمد / اسماوصفات؛ صورت؛ صومعه؛ صهيب بن سنان؛ صيحه آسمانى؛ صيد؛ صيفى بن راهب؛ ضارّ / اسماوصفات؛ ضرر؛ ضعف پرداخته است. نسخه مكتوب در 525 صفحه از سوي بوستان كتاب منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 19(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد نوزدهم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل ضلالت – عبادت است . مجلد نوزدهم به موضوعاتي چون ضلالت؛ ضَمان؛ طاحى الارض / اسما و صفات؛ طاغوت؛ طالوت؛ طامس عيون الاعداء / اسماوصفات؛ طامّة الكبرى؛ طاوى السّماء / اسما و صفات؛ طائف؛ طغيان؛ طلا؛ طلاق؛ طلحة بن شيبه؛ طلحة بن عبيداللّه القرشى؛ طلوع؛ طمع؛ طواف؛ طوبى؛ طور سينا؛ طوفان؛ طهارت؛ طه؛ طيّبات؛ ظاهر / اسما و صفات؛ ظرف؛ ظلمت؛ ظلم؛ ظن؛ ظهار؛ ظهر؛ عاد؛ عاذر بن ابى عاذر؛ عاريه؛ عاص بن منبّه؛ عاص بن وائل؛ عاصم / اسما و صفات؛ عاصم بن عَدِىّ؛ عالم ذر؛ عائد / اسما و صفات؛ عايشه بنت ابى بكر؛ عايشه بنت عبدالرّحمن؛ عَبّاد بن بُشر؛ عبادت پرداخته است. نسخه مكتوب در 571 صفحه از سوي بوستان كتاب منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 20(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد بیستم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل عباد الرحمان – علقمه است . مجلد بیستم به موضوعاتي چون عبادالرّحمان؛ عبرت؛ عبوس ؛ عجز؛ عجله ؛ عجم؛ عدالت ؛ عدس ؛ عدّه ؛ عذاب ؛ عذر ؛ عرب ؛ عرش ؛ عرف ؛ عروس ؛ عرفات ؛ عروة الوثقى ؛ عزّت ؛ عزرائيل ؛ عسل ؛ عشيره ؛ عصا ؛ عصمت ؛عفت ؛ عفو ؛ عقد ؛ عقل ؛ عقيم ؛ علقمه پرداخته است. نسخه مكتوب در 492 صفحه از سوي بوستان كتاب منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد 21(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد بيست و يكم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل علم –فاطمه(س) است . مجلد بيست و يكم به موضوعاتي چون علم ؛علىّ / اسماوصفات ؛علىّ‏بن‏ابى‏طالب(ع) ؛عليم / اسماوصفات ؛علّيين ؛عمّار بن ياسر ؛عُمْر ؛عُمران ؛عمران بن ماثان (پدر مريم) ؛عمر بن خطّاب ؛عمرو بن عاص ؛عمرو بن جموح ؛عمره ؛ عَمْرة بنت حرام (حزم) ؛عُمره (عبدة) بنت عبدالعزّى ؛عمرةالقضا ؛عمل ؛عمو ؛عمّه ؛عنكبوت ؛عورت ؛ععهد ؛عيّاش بن ابى‏ربيعه ؛عيب‏جويى ؛عيد ؛عيسى(ع) ؛عيينة بن حصين (حصن) ؛ غار ؛غار ثور ؛غاشيه ؛غالب / اسماوصفات ؛غبار ؛غبطه ؛غرق ؛غروب ؛غرور ؛غصب ؛غضب ؛غضبان ؛غفلت ؛غُلّ ؛غلام رومى ؛غلمان ؛غلوّ ؛غنا ؛غنىّ / اسماوصفات ؛غنيمت ؛ غوّاصى ؛غىّ ؛غيب ؛غيبت ؛فاتق / اسماوصفات ؛فارض / اسماوصفات ؛فارق / اسماوصفات ؛فاطر / اسماوصفات ؛فاطمه(س) پرداخته است. نسخه مكتوب در 511 صفحه از سوي بوستان كتاب منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد22(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد بيست و دوم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل فاطمه بنت ابى اميّه –قذف است . مجلد بيست و دوم به موضوعاتي چون فاطمه بنت ابى اميّه، فاطمه بنت اسد، ، قارون، قاسم / اسماوصفات، قاصم / اسماوصفات، قاضى / اسماوصفات، قاعده اتلاف، قاعده احسان، قاعده الاسلام يجبّ ما قبله، قاعده اسقاط حق، قاعده اشتراك، قاعده اعانت بر اثم، قاعده اقرار، قاعده الاقرب يمنع الابعد، قاعده حجيّة البيّنة، قاعده حرمت ابطال اعمال عبادى، قاعده الزّعيم غارم، قاعده صحّت، قاعده عدم تذكيه، قاعده عدم ضمان امين، قاعده قرعه، قاعده لا رهن الاّ مقبوضاً، قاعده نفى عسر و حرج، قاعده يحرم من الرّضاع مايحرم من النّسب، قانون علّيّت، قبح عقلى، قبر، قبله، قبيله، قتل، ، قدرت، قذف پرداخته است. نسخه مكتوب در 588 صفحه منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد23(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد بيست و سوم «فرهنگ قرآن» حاوي حاوي مدخل قرآن –قيوم است . مجلد بيست و سوم به موضوعاتي چون قرآن؛ قربانى؛ قرض‏الحسنه؛ قرعه؛ قريب / اسماوصفات؛ قريش؛ قساوت؛ قَسَم؛ قِسّيس؛ قصاص؛ قصر (كاخ)؛ قصّه؛ قصّه افك؛ قضاوت؛ قضا؛ قطبة بن عامر؛ قلب؛ قلعه؛ قلم؛ قمار؛ قناعت؛ قنطار؛ قورباغه؛ قوم ابراهيم؛ قوم الياس؛ قوم تبّع؛ قوم زكريّا؛ قوم لوط؛ قوم نوح؛ قوم يونس؛ قوىّ / اسماوصفات؛ قهّار / اسماوصفات ؛ قيامت؛ قيس بن هلال فهرى؛ قيّوم / اسماو صفات پرداخته است. نسخه مكتوب در 616 صفحه منتشر شده است.

فرهنگ قرآن جلد24(كليد راهيابي به موضوعات و مفاهيم قرآن كريم)
مجلد بيست و چهارم «فرهنگ قرآن» حاوی مدخل کاتب – گنج است . مجلد بيست و چهارم به موضوعاتي چون كاتب / اسماوصفات؛ كار؛ كاروان؛ كاره / اسما وصفات؛ كاسى / اسماوصفات؛ كاشف / اسماوصفات؛ كاغذ؛ كافور؛ كافى / اسماوصفات؛ كاه؛ كبير / اسماوصفات؛ كتاب؛ كتابهاى آسمانى؛ كدو؛ كرامات؛ كرامت؛ كرسى؛ كرّوبيل؛ كريم / اسماوصفات؛ كشاورزى؛ كشتى؛ كشتى نوح؛ كعبه؛ كف؛ كفالت؛ كفر؛ كفران؛ كفيل / اسماوصفات؛ كلاغ؛ كلمات اللّه؛ كليد؛ كليسا؛ كم فروشى؛ كمين؛ كنعان / سرزمين؛ كنيسه؛ كوثر؛ كودك؛ كوزه؛ كوه؛ كهانت؛ كيفر؛ كيل؛ گاو؛ گاو بنى‏اسرائيل؛ گردن؛ گرما؛ گريه؛ گِل؛ گُل؛ گناه؛ گنج پرداخته است. نسخه مكتوب در 612 صفحه منتشر شده است.

قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
دانشنامه موضوعي قرآن
جرعه اي از زلال قرآن
معرفي اجمالي آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن
اطلاع رسانی قرآنی
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني