صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
3160 93080 مبانی اخلاق زیست محیطی از نگاه قرآن تشکری صالح، ابوذر
3159 93079 موانع پیام رسانی بارويكرد ارتباطي از منظر قرآن کریم مطهری، مرتضی
3158 93078 ديدگاه علامه طباطبايي (ره) و غزالي و ابن تيميه در حقيقت تأويل موحدي باجه باج،ناهيد
3157 93077 هوشمندي موجودات از نگاه وحي قنبرزاده درزي، مريم
3156 93076 واسطه‌ي فيض از منظر آيات و روايات لطيفي پاکده، طاهره
3155 93075 تاثير محيط اجتماعي بر تربيت از منظر آيات و روايات محمدي ارهاني،نرجس خاتون
3154 93074 حدود اعتقادي و پيامدهاي تجاوز از آن از ديدگاه قرآن ميرسالاري،فاطمه
3153 93073 معناشناسي بصيرت در قرآن و آموزه هاي اهل بيت (ع) جعفرآبادي آشتياني،طيبه
3152 93072 رابطه اسلام و ايمان از ديدگاه مفسران جودي،اعظم
3151 93071 مراتب علم در قرآن (علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين) درگاهي، شمسي
3150 93070 راهکارهاي تغيير فرهنگ در قرآن رحماني،درنا
3149 93069 بررسي تطبيقي حقوق زن از منظر قرآن و عهدين رضايي آهوانويي،زهرا
3148 93068 بررسي ادله منکران نبوت در قرآن کريم صادقي، فاطمه
3147 93067 ارکان و مراتب ايمان از منظر آيات و روايات آرش زماني، فريبا
3146 93066 نظام جزاي اعمال در تفسير شريف الميزان آستانه،زهرا
3145 93065 سيره حضرت يونس (ع) و آموزه هاي تربيتي آن ازديدگاه قرآن اسلام دوست، بهجت
3144 93064 ديدگاه علامه طباطبايي درباره رذايل اخلاقي پيروزه، رقيه
3143 93063 مفهوم شناسي علم و جهل در قرآن مشکين فام فرد، فاطمه
3142 93062 تفسير تطبيقي " هن لباس لکم و انتم لباس لهن" از ديدگاه مفسران شيعه و سني موحدي‌نيا، زهره
3141 93061 حکمت پرسش‌هاي قرآني مختاري، معصومه
3140 93060 بررسي آراي علامه طباطبايي در فضائل اخلاقي ميرجليلي، معصومه سلطان
3139 93059 بررسي مباني و روش تفسيري آيت الله جوادي آملي يوسفي، سکينه
3138 93058 تربيت عقلاني از ديدگاه قرآن حسين رضايي، عفت
3137 93057 نقش زمان و مکان‌هاي خاص در نزول رحمت الهي از منظر قرآن و روايات دلاکه، زهرا
3136 93056 حضرت عيسي (ع) در قرآن و عهدين رضايي، رقيه
3135 93055 اصلاح و افساد از منظر آيات و روايات زند کريمي، زهرا
3134 93054 شب قدر از ديدگاه آيات و روايات شعبانلو دهنوي، صديقه
3133 93053 بررسي تطبيقي آيه اعراف عابدي، ليلا
3132 93052 مفهوم‌شناسي مودت و راهکارهاي ايجاد آن از منظر قرآن و حديث عبداللهي خوراسگاني، ليلا
3131 93051 جاهليت و مصاديق آن از ديدگاه قرآن و روايات فلسفي، لعيا
3130 93050 انذار و تبشير از ديدگاه قرآن مجيد و عهد جديد ابراهيمي،امينه
3129 93049 روش تربيت اخلاقي در قرآن و روايات احساني،زهرا
3128 93048 آزادي عقيده و ارتباط آن با ارتداد از ديدگاه قرآن برهان، مرضيه
3127 93047 پديده هاي طبيعي در قرآن کريم لساني، الهه
3126 93046 انحرافات رفتاري- اخلاقي اهل کتاب از منظر قرآن کريم مازارچي، حانيه
3125 93045 مديريت نفس از ديدگاه قرآن و روايات هاشمي،صبيحه
3124 93044 بازتاب ساختار بلاغي قرآن کريم درترجمه‌هاي فارسي يوسفي، صادقه
3123 93043 بصيرت و کوردلي در آيات و روايات شريفيان جزي، رضوان
3122 93042 سنت امتحان و آزمايش الهي از ديدگاه آيات و روايات فضلي، فاطمه
3121 93041 بررسي و تحليل آراي علامه طباطبايي (ره) در مسئله شفاعت قيامي زارعي،فاطمه
3120 93040 عوامل مؤثر در تعيين سرنوشت (دنيوي) انسان در قرآن با تکيه بر آراء علامه طباطبايي زارع، حليمه
3119 93039 آثار دنيوي اعمال از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه دستان، زهرا
3118 93038 بررسي خواب و رؤيا از منظر آيات و روايات چگيني‌زاده، مدينه
3117 93037 فرآيند تاثير اعمال در سرنوشت انسان از ديدگاه الميزان توبه، الهام
3116 93036 حسنه در قرآن بيگي،پريسا
3115 93035 ابزارهاي ادراک از منظر آيات و روايات رشيد ريگي، فاطمه
3114 93034 مفهوم شناسي عصمت در قرآن کريم و روايات (اعم از شيعه و سني) رجب زاده، فرحناز
3113 93033 مفهوم شناسي حکمت و مصاديق آن در قرآن معتمدي اميري، فاطمه
3112 93032 جايگاه اهل بيت (ع) در تفسير وحي از منظر آيات و روايات جمشاب، مهري
3111 93031 تربيت ديني جوانان در قرآن و روايات اميني، کبري
3110 93030 تفاوت‌ها و شباهت‌هاي عالم برزخ و قيامت پاينده (موسوي)، زهرا
3109 93029 مفهوم شناسي کرامت نفس و نقش آن در تربيت فردي و اجتماعي در آيات و روايات قنبري،مرضيه
3108 93028 عوامل پيشرفت و انحطاط اجتماع از ديدگاه مفسران شيعه هاشمي، معصومه
3107 93027 عوامل تبري و لعن در قرآن احمدي، زينب
3106 93026 بررسي تطبيقي زندگاني حضرت زکريا (ع) درتفاسير فريقين ملک محمد، فروغ
3105 93025 بررسي تطبيقي زندگاني حضرت آدم(ع) در قرآن و عهدين داودي، ليلا سادات
3104 93024 خودفراموشي (خودبيگانگي) از نظر قرآن و روايات رحماني سراجي،خديجه
3103 93023 مکانة المرأة في الاسلام و الحرکة النسوية في الغرب دلشاد، رباب
3102 93022 بررسي صفات ذاتي خدا در قرآن و عهدين نيک نفس،مهري
3101 93021 مفهوم شناسي حق و باطل از ديدگاه قرآن کريم روستا،طاهره
3100 93020 حقيقت ايمان در قرآن کريم زارع، محبوبه
3099 93019 رزق و روزي در قرآن و حديث موسوي،ثريا سادات
3098 93018 تأثير خودسازي در تعاملات اجتماعي از ديدگاه قرآن و سنت افتخاري، محبوبه
3097 93017 راه‌هاي رسيدن به آرامش هاشمي، زينب السادات
3096 93016 تفسيرتطبيقي طه حسيني،زهرا
3095 93015 تاثير گناه بر معرفت از ديدگاه قرآن و روايات رضايي، طاهره
3094 93014 شيوه‌هاي تبليغي حضرت ابراهيم(ع) در قرآن موسوي، سيده زهرا
3093 93013 تبري و آثار آن در قرآن و سنت علوي، اکرم
3092 93012 بررسي عذاب‌هاي الهي در دنيا از ديدگاه قرآن عبداللهي، طاهره
3091 93011 حيات طيبه از ديدگاه آيات و روايات صادقي، طاهره
3090 93010 تعقل در قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي حسن زاده ثابت، فاطمه
3089 93009 مقايسه تطبيقي احکام خوراکي‌ها وآشاميدني‌ها در قرآن و عهدين کاظمي مقدم، روشنک
3088 93008 رذايل اخلاقي، آثار، عواقب و چگونگي مبارزه با آن از نگاه قرآن مهدي،سيده ممتاز
3087 93007 تشبيهات نشانه‌اي به سوي اعجاز اميني، بتول سادات
3086 93006 التفات و نقش آن در تفسير الميزان دانش کهن، زهره
3085 93005 آدم و حواء در قرآن رحيمي، فاطمه
3084 93004 ديدگاه قرآن درباره مباني و اصول روابط بين الملل ملبوبي؛ صالحه
3083 93003 رحمت خدا در قرآن نقي، شينو
3082 93002 انواع، آداب، آثار و موانع ذکر در قرآن و احاديث زهرا، شاهين
3081 93001 الحجاب في القرآن الکريم شاه پسند، الهام
3080 92300 تفسیر روایی سوره یس مرادی، منصوره
3079 92299 تفسیر روایی سوره انسان زند لشنی، شهربانو
3078 92298 نقد دیدگاه های قرآن پژوهی یوری روبین شیرازی منش، زینب
3077 92297 تفسیر روایی سوره فاطر قدرت بیگلو، فاطمه
3076 92296 جایگاه حدیث در تفسیر تنسیم کوهساری، فرشته
3075 92295 تفسیر روایی سوره هود (آیات 1-49) امینی ویشته، محمدعلی
3074 92294 عذاب های روحی در قرآن باقری، زهرا
3073 92293 تفسیر روایی سوره اسراء (آیات 66-111) زارعی، الهه
3072 92292 روش شناسی تفسیر اثنی عشری مجیدی، نجمه
3071 92291 ولایت تشریعی ائمه (ع) از منظر قرآن و روایات رکعی، محمد
3070 92290 تفسیر تطبیقی سوره فاطر از اهم تفاسیر مأثور فریقین اسدبیگی، حسن
3069 92289 تفسیر تطبیقی روایی 45 آیه اول سوره مبارکه یونس در مهم ترین تفاسیر فریقین رضیان، محسن
3068 92288 تفسیر لغوی معصومان (ع) در ده جزء اول قرآن و روش شناسی آن کوهی، عادله
3067 92287 تفسیر روایی سوره عنکبوت (آیات 1 تا 35) اصغری، زینب
3066 92286 بررسي تطبيقي پاداش‌هاي دنيوي و اخروي از منظر قرآن سبحاني چگني، فرزانه
3065 92285 بررسي تطبيقي ملائکه در تفسير الميزان و المنار فيجاني، صديقه
3064 92284 مفهوم شناسي لقاالله در قرآن يزدان پرستي، مهديه
3063 92283 شدت و رحمت در آيه بيست و پنج سوره فتح نخلي، اکرم
3062 92282 بررسي تطبيقي آيه تبليغ (۶۷ مائده) از ديدگاه فريقين اکبريان، بتول
3061 92281 توفيق الهي در آيات و روايات جويلي، رضوان
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني