صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
3360 93281 تحلیل معناشناختی علم خدا در قرآن کافی، عبدالحسین
3359 93280 الگوی خانواده در قرآن رهبر اسلامی، سلیمه
3358 93279 بررسی رابطه معرفت با بصیرت در آیات و روایات شکری بهین، فاطمه
3357 93278 وجه تسمیه واژه های قرآنی در کتاب مفردات راغب اصفهانی رئیسی سرتشنیزی، نسرین
3356 93277 مبانی و روش های هشدار و هشداردهی در قرآن کریم انیسی، مرضیه
3355 93276 اشارات قرآنی در نامه های نهج البلاغه جیریائی شراهی، محسن
3354 93275 امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن همتیان، علی اصغر
3353 93274 عوامل وحدت مسلمانان در آسیب های آن از منظر قرآن موسوی، سید موسی
3352 93273 گستره اسباب نزول در تفاسیر متقدمان شیعه احمدی نیک، سید مهدی
3351 93272 مقام های حضرت ابراهیم(ع) در قرآن اشرفی، حسین
3350 93271 زیباشناسی قرآن (بررسی جلوه های زیبایی در سبک بیانی قرآن) خرقانی، حسن
3349 93270 نقد و بررسی دیدگاه های ابن تیمیه در مورد آیات مربوط به حضرت علی(ع) علیدوست، عبدالرزاق
3348 93269 مباحث جدید کلامی در عصر ظهور از دیدگاه قرآن و حدیث صالح نیا، یحیی
3347 93268 شاخصه ها و مؤلفه های سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن کریم ولی زاده، حامد
3346 93267 شعور همگانی موجودات در قرآن و روایات عباسی، حسین
3345 93266 شیوه های قرآن در نهادینه ساختن باور به کیفر و پاداش طالبی آیسک، علی
3344 93265 عوامل فلاح از دیدگاه قرآن پاسیار، محسن
3343 93264 ماهیت و کارکرد خواطر نفسانی از دیدگاه قرآن و روایات قنبریان، علی
3342 93263 نقش عقل در تفسیر قرآن موسوی زاده، سید ابوالفضل
3341 93262 کارکردهای تفسیری روایات حسنین(علیهما السلام) دشتی، محمدجواد
3340 93261 آثار مشترک گناه از منظر آیات و روایات امامی لنگرودی، سید یوسف
3339 93260 بررسی تطبیقی معاد جسمانی در قرآن و عهد جدید قاسمی، محمد
3338 93259 جاودانگی قرآن (با رویکرد به نقد شبهات) حمیدیان، حمید
3337 93258 حاملان قرآن بایدها و نبایدها از منظر قرآن و عترت محمدی پرچوی، رضا
3336 93257 روش صحیح تفسیر و قواعد آن نوروزی، محمدجواد
3335 93256 پلورالیسم در قرآن کریم کاظمی، سید یحیی
3334 93255 تفسیر روایی سوره فاتحة الکتاب و آیات یک الی 26 سورة بقره فرقانی، محمدعلی
3333 93254 عوامل موفقیت در دنیا از نگاه قرآن و روایات یوسفی، محسن
3332 93253 آثار روانی شناخت خدا و تأثیر آن بر زندگی انسان از منظر قرآن و حدیث یارمحمدیان، میثم
3331 93252 بررسی تطبیقی دفاع المیزان و المنار از احکام متفاوت اجتماعی مرد و زن در اسلام حسینی تبار، سید جواد
3330 93251 تفسیر روایی سور فجر و بلد نصیری، سمانه
3329 93250 بررسی روایی آیات 37-25 سوره توبه نویسی، نرگس
3328 93249 بازتاب قرآن در سیره ی خانوادگی اهل بیت(ع) پاینده آشتیانی، هدی
3327 93248 اشارات قرآنی در نهج البلاغه از خطبه 175 تا پایان خطبه ها پیشگر، امید
3326 93247 اشارات قرآنی در حکمت های نهج البلاغه خانی، حسین
3325 93246 جایگاه حدیث در تفسیر الفرقان و نقد دیدگاه های خاص مفسر نریمانی، زهره
3324 93245 بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبائی با محمد عبده پیرامون محکم و متشابه قرآن شیرزائیان ضرونی، فاطمه
3323 93244 مفهوم شناسی عبادت در قرآن عباس زاده سرستی، مهین
3322 93243 تفسیر روایی سوره یوسف (آیات 43 الی 111) بر پایه اهل بیت(ع) اکبری، مهناز
3321 93242 اشارات قرآنی نهج البلاغه (از خطبه اول تا خطبه 91) زمانی، محمدهاشم
3320 93241 بررسی نظریه های همراهی روح با بدن پس از مرگ، بر پایه ی آیات و روایات حسینی، سید جعفر
3319 93240 نقش ولایت مداری در تأمین سعادتمندی انسان در آیینه قرَآن و حدیث صدوقی فر، عبدالمجید
3318 93239 گستره حسن ظن در تعاملات اخلاقی از منظر قرآن و روایات عباسی، داود
3317 93238 حقوق اقلیت سیاسی از دیدگاه قرآن، حدیث و سیره نبوی (ص) محمودی، اکبر
3316 93237 تفسیر روایی سوره اسراء (آیات 1 الی 22) قندرچی محمره، مریم
3315 93236 ترجمه و نقد کتاب تکوین و تکامل تفسیر در نخستین سده های اسلامی، اثر هربرت برگ (سه فصل اول) زنجانچی نیکو، زهره
3314 93235 تأثیر اختلاف وجوه تفسیری بر ترجمه های قرآن کریم از جزء 5 - 1 طاهری، ملیحه
3313 93234 بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری خانواده متعالی در قرآن و روایات رضایی، زهرا
3312 93233 بررسی اختلاف قرائات در مجمع البیان (بر اساس شش جزء نخست) حاجی اکبری، فاطمه
3311 93232 اعواض از منظر آیات و روایات میرزابابایی، سید مهدی
3310 93231 اخلاق مصرف از نگاه قرآن و حدیث جعفرپور، مرتضی
3309 93230 تفسیر تطبیقی بخش اول (آیات 59 – 1) سوره کهف از اهم تفاسیر فریقین بهمنی مهد، روح الله
3308 93229 تفسیر تطبیقی سوره منافقون از اهم تفاسیر شیعه و سنی دهقانی فیروزآبادی، مصطفی
3307 93228 تفسیر لغوی معصومان(ع) در 10 جزء آخر قرآن کریم و روش شناسی آن حسینی کوهی، فهیمه سادات
3306 93227 روش شناسی مباحث خداشناسی با تکیه بر قرآن و روایات تفسیری آن احمدی، معصومه
3305 93226 تفسیر تطبیقی روایی سوره های فجر و بلد از اهم تفاسیر مأثور فریقین غفوری، حسین
3304 93225 نقش اختیار و فیض در ایمان از منظر کتاب و سنت احمدی، رسول
3303 93224 نقش اخلاق در ایجاد امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن رجب محمد، فاطمه
3302 93223 نقد و بررسی دیدگاه اخباریان درباره امکان سنجی تفسیر قرآن، بدون روایات معصومان(ع) آرمیون، محمدرضا
3301 93222 منابع علم امام(ع) در قرآن و روایات و پاسخ گویی به شبهات پیرامون آن شاکر اشتیجه، محمدتقی
3300 93221 ملاک اعطای ثواب بر اعمال از منظر تفاسیر فریقین خوش فر، محسن
3299 93220 مستندات قرآنی مؤلفه های امامت در حدیث حضرت رضا(ع) در مرو اخوان دردشتی، محمد ابراهیم
3298 93219 فطرت الهی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی و مفسرین بزرگ شیعه (قدیم و معاصر) شرفی جم، سمیه
3297 93218 حق الناس ضمان آور در روابط اجتماعی از نگاه قرآن و روایات علی اکبریان، مجتبی
3296 93217 تزیین اعمال از منظر قرآن و سنت ناصری، زهرا
3295 93216 میزان در روز جزا از منظر قرآن و سنت و پاسخ به شبهات سرافرازی اردکانی، محمدرضا
3294 93215 مفهوم شناسی اوصاف ناظر بر بیان بودن قرآن با تکیه بر تفاسیر روائی نوفرستی، زهره
3293 93214 مبانی تفسیری امام صادق(ع) سراجی زاده، ابوالفضل
3292 93213 مبانی انسان شناختی تربیت در قرآن با تأکید بر دیدگاه متکلمان مشهور شیعه دولت، محمدعلی
3291 93212 قداست بخشی به گذشتگان از منظر قرآن و روایات پناهی، علی
3290 93211 روش های تأمین امنیت اجتماعی در قرآن و روایات لطفی ترازک، فرخنده
3289 93210 تکفیر مخالفان در قرآن و روایات اهل بیت(ع) شاه حسینی، محمد
3288 93209 تفسیر لغوی معصومان(ع) در ده جزء دوم قرآن کریم و روش شناسی آن فراهانی، زینب
3287 93208 تفسیر تطبیقی سوره های معارج و نوح از اهم تفاسیر مأثور فریقین جوادی نیا، حسین
3286 93207 ترجمه و نقد مدخل حدیث و قرآن از دائرةالمعارف قرآن (E.-Q.) و تطبیق آن با دائرةالمعارف های اسلام (E.-I.) و دین (E.-R.) مالکی، صغری
3285 93206 ترجمه و نقد کتاب تکوین و تکامل تفسیر در نخستین سده های اسلامی اثر هربرت برگ (سه فصل دوم) نجفی، زینب
3284 93205 تبعیت از منظر قرآن و حدیث طاهری، سمیه
3283 93204 تأثیر گناه در معرفت از منظر آیات و روایات جعفرطیاری دهاقانی، مصطفی
3282 93203 پاسخگویی به شبهات محتوایی زیارت عاشورا با تکیه بر قرآن و سنت حسین پور، بهروز
3281 93202 بررسی تطبیقی مفهوم توکل به خدا در قرآن و عهد عتیق رضایی، آمنه
3280 93201 بررسی سندی و محتوایی روایات میرزا محمد مشهدی در تفسیر سوره حجرات موسوی حرجندی، زهرا سادات
3279 93200 بررسی تطبیقی روایات فریقین پیرامون آیات (به ظاهر) ناسازگار درباره عصمت انبیاء(ع) میرهاشمی، فاطمه سادات
3278 93199 بررسی آموزه توحید ربوبی در سوره مکی (با تکیه بر ترتیب آیات نازل شده در پنج سوره نخست) کوهی گونیانی، قمر
3277 93198 اختیاری یا جبری بودن ایمان و کفر، از منظر قرآن و روایات هاشمی، سید حسن
3276 93197 آسیب شناسی آراء خاورشناسان در تحلیل قصص قرآن (مقالات دائرةالعمارف لیدن EQ) درخشانی، ربابه
3275 93196 مبانی مسئولیت پذیری و روش های بیان آن در قرآن میرطاهر، فاطمه سادات
3274 93195 نگاه قرآنی به نهضت عاشورا حسن نتاج، رضا
3273 93194 اشارات قرآنی در نهج البلاغه (خطبه ی 92 تا 174) قاسمی، علی
3272 93193 تحلیل معنا و جایگاه عزم در رسالت انبیاء اولواالعزم با رویکرد تفسیر مأثور افشار، مهدی
3271 93192 شبکه معنایی سنن الهی در قرآن کریم نیک زاد الحسینی، فاطمه سادات
3270 93191 کاربردهای تفسیری تناسب حکم و صفات الهی در فهم آیات (با تأکید بر صفات مزدوج فرجام آیات) عزتی آراسته، مهدی
3269 93190 علم خداوند به جزئیات از دیدگاه حکمت متعالیه و بررسی آن در آیات و روایات رسولی، زهرا
3268 93189 بن مایه های قرآنی در جزء دوم و سوم بصائرالدرجات تاکی، مرضیه
3267 93188 تفسیر تطبیقی روایی سوره حدید از اهم تفاسیر مأثور فریقین خادمی، سعید
3266 93187 بررسی و ارزیابی جایگاه اهل بیت(ع) در دایرة المعارف قرآن لیدن درخشان، سمیه
3265 93186 بن مایه های قرآنی در اجزاء 1، 4 و 5 بصائر الدرجات سلیمی، معصومه
3264 93185 تصحیح و تحقیق کشف الإرتیاب عن تحریف کتاب رب الأرباب (تا نیمه مقاله دوم) شمس اللهی، محمد
3263 93184 نقش مدیریت زمان در رشد و تکامل انسان از منظر آیات و روایات لطیفیان، مینا
3262 93183 تفسیر روایی سوره نحل آیات (1 تا 64) بر پایه روایات اهل بیت(ع) حر، مرجان سادات
3261 93182 نقد و بررسی شبهه غیراخلاقی بودن برخی از آموزه های قرآن اسلامی، سید حسن
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني