صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
3460 93381 نقش زن در تعالي همسر از ديدگاه قرآن و روايات مرادی، لاله
3459 93380 نقد و بررسي «در آمدي بر تاريخ قرآن» اثر ريچارد بل صدیقیان بیدگلی، علی
3458 93379 نظام ادراکات بشر در قرآن کريم درویشی، زینت
3457 93378 مقايسه آموزه‌هاي اخلاقي قرآن و عهدين در حوزه معاشرت اجتماعي با تاکيد بر عفو و عدالت وطنی، معصومه
3456 93377 معناشناسي گناه در قرآن و مقايسه آن با مفهوم رذيلت اخلاق فلسفي اسلامي ابراهیمی ترکمانی، یاسر
3455 93376 مباني اخباريان در تفسير قرآن کريم علوی نژاد، سیده اسماء
3454 93375 مبادي انسان‌شناختي اخلاق در قرآن كريم صیفوری، سیده صبا
3453 93374 قلمرو فعاليت‌هاي سياسي زنان در قرآن جمال آبادی، زهرا
3452 93373 فرصت شناسي از ديدگاه قرآن و حديث فدوی بنده قرایی، ابوالحسن
3451 93372 طراحي سبک تغذيه بر پايه قرآن و روايات با رويکرد آسيب‌شناسانه به سبک تغذيه موجود دریس، جاسم
3450 93371 شيوه‌هاي مديريت حضرت يوسف عليه‌السلام از منظر قرآن کريم تیری خطیر، معصومه
3449 93370 شيوه‌هاي استنباط گزاره‌هاي مشاوره‌اي با تحليل آيات قرآن موسوی، فاطمه
3448 93369 زمينه‌ها وآثار بصيرت از نگاه قرآن رضوی، سید عبدالحمید
3447 93368 روش مديريت راهبردي در الگوي قرآن شناخت پيشرفت اجتماعي فرجیان شوشتری، مرضیه
3446 93367 راهکارهاي مقابله با خرافات از ديدگاه قرآن کريم و احاديث دانش، اشکان
3445 93366 خاستگاه تاريخي و اژگان فارسي قرآن حسینی، شهربانو
3444 93365 چگونگي مواجهه مفسران با ادات حصر در قرآن موسوی، فاطمه سادات
3443 93364 جريان‌شناسي گرايش تربيتي در تفاسير قرآن کريم کاظمی، ابوالفضل
3442 93363 تفسير فرا تاريخي قرآن با تاکيد بر آراي علامه طباطبايي و آيت الله معرفت ظهوری راد، دیدار
3441 93362 تحليل فلسفي آيات خير و شر در قرآن کريم ذبیحی، روح الله
3440 93361 تحليل فلسفي – تفسيري امدادهاي غيبي مذکور درقرآن کريم مبتنی بر آراء مرحوم ملاصدرا وعلامه شهيد مطهري (ره) حیدری نسب، صدیقه
3439 93360 تحليل ديدگاه هاي خاورشناسان در مورد روايات جمع و تدوين قرآن علیزاده، مریم
3438 93359 تحليل پديده شمول پذيري در مفاهيم آيات قرآن کريم موتورچی، محسن
3437 93358 تبيين فلسفي و عرفاني از تأويلات امام خميني (ره) ازآيات قرآن کريم قره چائی، طاهره
3436 93357 بررسي ساختار بلاغي دعاهاي قرآن درویشی، علی
3435 93356 بررسي تطبيقي داستان حضرت يحيي (ع) وپيروانش در قرآن، روايات و عهدجديد حیدری سودجانی، الله یار
3434 93355 بررسي تطبيقي انديشه اخباريان و اصوليان در باره حجيت ظواهر قرآن و حديث و پيامدهاي آن حبیبی، محمد مهدی
3433 93354 اصول اخلاقي همزيستي مسالمت آميز با غير مسلمان از ديدگاه قرآن و سنت عزیزی الوار، سجاد
3432 93353 ارتباط فطرت و هنر بر پايه آموزه‌هاي قرآن و حديث وثوق زاده، وحیده
3431 93352 بررسي تطبيقي جايگاه و نقش فرشتگان در قرآن و عهدين مهربان، صديقه
3430 93351 بررسي تطبيقي احکام فقهي مربوط به قرآن کريم در فقه اماميه و فقه عامه كلانتري، مطهره
3429 93350 بررسي بلاغت اساليب مجاز عقلي در قرآن صفري، فائزه
3428 93349 اصل يكسان‌سازي در ترجمه‌هاي معاصر قرآن كريم به زبان فارسي (مجتبوي، معزي، رضايي اصفهاني، حداد عادل) نوريها نجف آبادي، شهيده
3427 93348 اسلوب‌هاي بياني ترغيب وترهيب در قرآن و کاربرد آن در تفسير حنطوش، فروزنده
3426 93347 با خودبيگانگي از ديدگاه فيلسوفان غرب و قرآن كمالي نسب، محمد علي
3425 93346 ارتباط هدف‌داري و ارزشمندي زندگي با سلامت انسان از ديدگاه قرآن عطايي، سميرا
3424 93345 آرزوهاي سازنده و مخرب از ديدگاه قرآن و روايات شاكر اردكاني، فاطمه
3423 93344 اجماع و تفسیر قرآن (با تأکید بر مجمع البیان و تفسیر کبیر) عباس اف، حافظ
3422 93343 فطرت انسان در قرآن کریمی، محمدعلی
3421 93342 بررسی راهکارهای صبر پیشگی از منظر قرآن و روانشناسی حجتی، ذاکر حسین
3420 93341 شایعه سازی و راه های مقابله با آن در قرآن و احادیث حسین، مشتاق
3419 93340 دور التربیة للإیمان بالمعاد فی القرآن الکریم عیسی، سلیمان
3418 93339 عوامل انحطاط و سقوط جوامع از دیدگاه قرآن با اشاره به اندیشه های امام خمینی میرزا، عبدالهاشم
3417 93338 القلق النفسی وطرق علاجه فی القرآن الکریم رحیمی، زهرا
3416 93337 اصول و قواعد التفسیر الموضوعی للقرآن تمیمی، مازن شاکر
3415 93336 النبوة فی القرآن الکریم والعهدین مع التأکید علی عصمة الانبیاء جالو، محمد سعید
3414 93335 صراط الآخرة دراسة قرآنیة وحیلی، احمد
3413 93334 بناء الشخصیة الموضوعیة فی القرآن الکریم عباس، علی عبدالمجید
3412 93333 المسیح(ع) فی القرآن والإنجیل عباس اف، الهام
3411 93332 رابطه تفسیر قرآن با وقف و ابتدا صمد اف، سید ثمرالدین
3410 93331 نظارت و ارزیابی در مدیریت از منظر قرآن و دانش مدیریت رجبی، محمد زکی
3409 93330 جایگاه و مراتب نفس از دیدگاه قرآن سعیدی، عبدالهادی
3408 93329 الاعجاز اللونی فی القرآن الکریم (حقیقته و أدلته و آثاره) طلیباوی، طلال حسن
3407 93328 حقوق الأسرة فی القرآن والقانون المدنی النیجری ابوبکر، محمد
3406 93327 سحر از دیدگاه قرآن و روایات و علم روز قلی اف، آذر
3405 93326 داوری سنجیده در قرآن کریم مأمورزاده، فریحه
3404 93325 همزیستی با کافران غیرکتابی از منظر قرآن و حدیث عارفی، شوکت عباس
3403 93324 جهان شمولی آموزه های قرآن طاهری، سید حبیب الله
3402 93323 دراسة الازمة الاقتصادیة الحالیة من منظار سنن القرآن الکریم کنعانی، عبدالکریم
3401 93322 قراءه نقدیه فی کتاب (تاریخ القرآن) للمستشرق ثیودور نولدکه هاشمی، سید حسن
3400 93321 صفات الأنبیاء غیر اولی العزم (دراسة قرآنیة) جعفری، محمدامیر
3399 93320 راه های دست یابی به معرفت الهی از دیدگاه قرآن و حدیث عابدی، روزی علی
3398 93319 قواعد تفسیری حایریین در تفسیر (لوامع التنزیل) رضا، هاشم
3397 93318 آموزه های اخلاقی آیات الاحکام نوری، احمد
3396 93317 تفسیر تطبیقی آیه اهل الذکر رضوی، سید عزیر حسن
3395 93316 سیر تطور طنز فارسی و بررسی آن در قرآن مافی، محسن
3394 93315 بررسی و تحقیق پیرامون خاستگاه اصطلاحات تجوید و قرائت در کتب ادبی سلطان علی جاوید
3393 93314 امامت و ولایت در تفسیر بیان القرآن و نقد آن حسین، اختر
3392 93313 آفت های اجتماعی دینداری از منظر قرآن و حدیث آخوندی، حسن
3391 93312 مستندات قرآنی عهدنامه مالک اشتر عاطفی، ابراهیم
3390 93311 بررسی تأثیرات تربیتی همسران در نظام خانواده از منظر قرآن و سنت شریف اف، شیرعلی
3389 93310 درآمدی بر نظام تشویق و تنبیه در سازمان و مدیریت از منظر قرآن حسنی، سید امان الله
3388 93309 کاربرد آموزه های روان شناختی قرآن در اشعار دفاع مقدس با تکیه بر اشعار (امین پور، هراتی، قزوه، اسرافیلی) مستوفی، طیبه
3387 93308 راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم جنسی از منظر قرآن کریم پورخاقان شاهرضائی، احمدرضا
3386 93307 تفسیر روایی سوره های شمس، لیل، ضحی و انشراح بر پایه روایات اهل بیت(ع) عسگری، هاجرالسادات
3385 93306 دور المجاز فی فهم القرآن خماس الساعدی، حیدر
3384 93305 ویژگی های یهود در قرآن و مقایسه ی آن با صهیونیسم فاضلی، محمدتقی
3383 93304 اعجاز قرآن در هماهنگی و عدم اختلاف ضمیری، سید عبدالمناف
3382 93303 موانع کمال انسان از منظر قرآن کریم اخلاقی، حلیمه
3381 93302 الظواهر الجویة فی القرآن الکریم و دورها فی هدایة البشر عاقول، سلمی
3380 93301 مبانی و شیوه ی تفسیری شهید مطهری اکبری، عباس
3379 93300 تصمیم گیری مشارکتی در قرآن با تأکید بر نظام تصمیم گیری افغانستان حکیمی، عبدالمؤمن
3378 93299 روش های آموزش از دیدگاه قرآن کریم و روایات موسوی، سید یوسف علی
3377 93298 مبانی، عوامل و موانع بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم حسینی، سید احمد حسین
3376 93297 مبانی و شاخص های توسعه فرهنگی از منظر قرآن رضوانی، محمدرضا
3375 93296 مبانی نظری رابطه قرآن و علم اسدی، نصرالله
3374 93295 تربیت اجتماعی در قرآن خاوری، معصومه
3373 93294 تحلیل عصمت حضرت زهرا(س) در قرآن و سنت فصیحی، خلص نسا
3372 93293 بررسی ازدواج پیامبر اکرم(ص) با زینب بنت جحش از منظر فریقین و مستشرقان علی اف، یالچین
3371 93292 روش های تأکید در قرآن کریم حسین شاه، سید کرار
3370 93291 الانفاق وآثاره الاجتماعیة (دراسة مقارنة بین العلامة الطباطبائی والفخر الرازی) قریشی، محمدکاظم
3369 93290 ارتباط انسان با محیط زیست از منظر قرآن و روایات حسنی، معصومه
3368 93289 دور الغذاء فی سلامة الإنسان البدنیة علی ضوء القرآن الخالدی، خلود
3367 93288 مراتب توحید الهی در حکمت متعالیه و اثرپذیری از قرآن و سنت موسوی، خلیل
3366 93287 تفسیر روایی سوره واقعه بام زد، سیده زینب
3365 93286 بررسی معناشناسی واژه های مشترک قرآن و نهج البلاغه پیرامون ظلم و عدالت نرگسیان بادی، اعظم
3364 93285 نظریه تفسیری شیخ مرتضی انصاری، با تأکید بر مبانی و روش تفسیری غلامعلی تبار فیروزجائی، فضل الله
3363 93284 آثار شبهات در اصول دین بر عقاید مردم براساس قرآن و حدیث کریمی، حسین
3362 93283 تفسیر روایی سوره ی مبارکه ی مائده آیات 55 تا 67 به پایه ی روایات اهل بیت(ع) موسوی، زهره بیگم
3361 93282 مبانی کلامی پیشرفت اقتصادی در چارچوب جهان بینی توحیدی و الحادی از دیدگاه قرآن و روایات کاشانی، انسیه
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني