صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
3760 94277 ادله اثبات دعاوی کیفری در قرآن و تطبیق آن با حقوق موضوعه خانی، ولی الله
3759 94276 نقش اعراب در وقف و ابتدا در آیات مشکل احسانی، علی جان
3758 94275 النظریة تربویة فی القرآن حسنی، سید نذیر
3757 94274 شیوه های برخورد علمای فریقین در مقابله با جعل حدیث در حوزه روایات تفسیری عبد النصیر
3756 94273 نقش علما در حفظ وحدت و امنیت اجتماعی از منظر قرآن و حدیث با تأکید بر جامعه پاکستان سید، سید معین
3755 94272 نظام الارث فی ضوء القرآن الکریم غفوری حسنی، خالد
3754 94271 اسباب زعزعة الاسرة و صیانتها فی القرآن و السنة ماتنگا، باکاری علی
3753 94270 شاخص های خانواده متعالی در سبک زندگی قرآنی اخلاقی، نرجس
3752 94269 بررسی تطبیقی آیات رؤیت خدا در تفاسیر علیزاده امیری، مجید
3751 94268 تجلی قرآن در سیره اخلاقی امام رضا (ع) روحانی، مهدیه
3750 94267 تأثیر آیات قرآنی بر شعر (فارسی) اقبال لاهوری محمد، عطا
3749 94266 تحیر و راه های برون رفت از آن از منظر قرآن کریم عاشق حسین، راجه
3748 94265 انسان شناسی سیاسی از منظر قرآن کاظمی، عزیز الله
3747 94264 اهل بیت (ع) از نگاه مفسران فریقین صادقی (علوی)، سید خداداد
3746 94263 عفو از منظر قرآن و حدیث مهدوی، قربان
3745 94262 نوشتاری یا گفتاری بودن ساختار قرآن کریم جواهری، آلاء
3744 94261 ارزیابی تطبیقی روایات معصومین (ع) با اقوال لغویان در مفردات آیات 1 تا 100 سوره آل عمران تبریز، منیره
3743 94260 بررسی تربیت اخلاقی کودک از منظر ثقلین، از صفر تا چهارده سال با تکیه بر محیط و علوم تربیتی یوشع، سید محمد
3742 94259 نقد و بررسی آرای صاحب تفسیر مظهری در باره آیات ولایت اصغر خان، دعبل
3741 94258 شرایط علمی مفسر قرآن و قلمرو آن در تفسیر معتبر رحمانی، سردار محمد
3740 94257 نقد دلایل سکولاریسم از منظر قرآن گنجه اف، امید
3739 94256 الیقین بین القرآن و البرهان خضیر الضویع، کاظم
3738 94255 بازخوانی ویژگی های اختصاصی خاتم الانبیا در قرآن سلطانی محمدی، فاطمه
3737 94254 مفهوم شناسی روح از منظر قرآن محمدی جوزدانی، فاطمه
3736 94253 زمین و آسمان در قرآن رحمانی کوهبنانی، راضیه
3735 94252 بررسی تحلیلی اشراط الساعه از دیدگاه مفسران عباس اردو، فرشته
3734 94251 بررسی تناسب مضمون آیات با صفات الهی ذکر شده در انتهای آیات بحیرایی، معصومه
3733 94250 بررسی تطبیقی ادله رجعت حاجی انزهایی، روح انگیز
3732 94249 نظام هماهنگ مسبحات قرآن تسلیمی، لیلا
3731 94248 نقد دیدگاه های المنار در مورد برخی از آیات نازله در شأن حضرت علی (ع) بهرام پور، مریم
3730 94247 نقش تشویق و تنبیه در نظام تربیتی اسلام دهقانی، فاطمه
3729 94246 واسطه های فیض از منظر آیات و روایات لطیفی پاکده، طاهره
3728 94245 ویژگی های حیات اخروی از منظر قرآن کریم اسماعیل نیا، فاطمه
3727 94244 امیر ماهانی، مهناز یأس و راهکارهای علمی و عملی آن در قرآن
3726 94243 امنیت و آثار آن از دیدگاه آیات و روایات احمدی، مریم
3725 94242 بررسی آیات کیهان شناسی و مقایسه آن با علوم جدید نظری زنجیرانی، مهرانگیس
3724 94241 تعامل پیامبر (ص) با یهود از منظر قرآن مافی، فرزانه
3723 94240 جنگ و صلح در قرآن تقوی، سیده معصومه
3722 94239 تفسیر به رأی از دیدگاه فریقین حقی، شهلا
3721 94238 روش شناسی تفسیر تسنیم عشقی، زهرا
3720 94237 سیره حضرت داود (ع) و سلیمان (ع) در قرآن کریم هاشمی راد، طاهره
3719 94236 بررسی شبهه تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه (شبهه مستشرقان) جلیلی، معصومه
3718 94235 مفهوم شناسی هدایت و ضرورت آن از دیدگاه قرآن قاسمی راد، مهین
3717 94234 مفهوم شناسی واژه رب در آیات و روایات ابوالفضلی، حمیرا
3716 94233 مراحل تصرفات شیطان در انسان از دیدگاه قرآن حیدری، فاطمه
3715 94232 بررسی لغزش های تفسیری نووهابیان با تکیه بر کتاب «تضاد مفاتیح الجنان با آیات قرآن» اقارب پرست، زینب
3714 94231 روش های مقابله با جنگ نرم علی آبادی، فاطمه
3713 94230 ظرافت های ساختاری و معنایی آیات در بردارنده حصر در جزءهای 29 و 30 قرآن کریم عبداللهی، مهرنوش
3712 94229 عوامل و موانع موعظه پذیری در قرآن و روایات عسکریان، فاطمه
3711 94228 انسان سالم از منظر قرآن و نهج البلاغه عدالتی، هانیه
3710 94227 شبهات عصمت حضرت موسی (ع) در قرآن و پاسخ به آنها (با تأکید بر روایات) دوردار، معصومه
3709 94226 نگرش امیر المؤمنین (ع) به سنت های الهی حاکم بر جامعه در قرآن خوش خاضع، سمانه
3708 94225 بررسی انواع قصه های قرآن (با تکیه بر بازشناسی جنبه های واقع نما، نمادین، اسطوره ای) حسینی اسحق آبادی، سید ابوالقاسم
3707 94224 روش های تربیت عاطفی از منظر قرآن کریم و حدیث با تأکید بر محبت، خشم و ترس موسوی، سید رضا
3706 94223 اخلاق همسایگی در آموزه های قرآن و اهل بیت (ع) ملکوتی نیا، علی
3705 94222 رویکرد تربیتی در برخی از تفاسیر مفسران امامی ایرانی در سده اخیر در 6 آیه از قرآن کریم (نساء/136، روم/30، حجرات/14، نحل/90، زخرف/32، حجرات/13) افشاری کرمانی محمد حسین
3704 94221 آثار روان شناختی استعاذه از دیدگاه قرآن وحدیث محمدی نیک، نرگس
3703 94220 آسیب های شبهه و راه های مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث صداقت، علیرضا
3702 94219 بررسی اعجاز علمی قرآن در بیان مراحل خلقت انسان با تکیه بر روایات تفسیری و علوم پزشکی بهرامی باباحیدری، حسینعلی
3701 94218 شیوه های رویارویی حضرت ابراهیم (ع) با مخالفان (با تکیه بر قرآن) سعیدی، فرزانه
3700 94217 عوامل توان افزایی در تحمل سختی ها از نگاه قرآن عطاءالله، محسن
3699 94216 خیرخواهی (نصح) از نگاه قرآن و حدیث با تأکید بر نهج البلاغه فتحی، ابوالفضل
3698 94215 مراحل و روش شناسی فهم واژگان قرآن مروجی طبسی، محمد علی
3697 94214 فضای نزول قرآن جدیدی، محمد علی
3696 94213 روش های انتقال آموزه های اعتقادی به کودکان 7 تا 14 سال در قرآن و روایات دانشمند، مرتضی
3695 94212 استمرار حجج الهی از دیدگاه قرآن و روایات رجایی، مهدیه
3694 94211 مبانی کاربست عقل در اکتشاف معارف اعتقادی از منظر قرآن و حدیث اسدی، زکیه
3693 94210 بررسی و مقایسه اصحاب اخدود در تمام نهج البلاغه و متون تفسیری فارسی با تکیه بر تفسیر طبری، سورآبادی، ابوالفتوح رازی خالقی، سید یوسف
3692 94209 بررسی میزان مطابقت چکیده های فارسی مقالات نشریات علمی- پژوهشی حوزه علوم قرآن و حدیث منتشره در 1387-1389 با استانداد ایزو 214 سلیمانی، راضیه
3691 94208 ترجمه و نقد و بررسی کتاب الفصل و الوصل فی القرآن الکریم، نوشته منیر سلطان حیاتی، روح الله
3690 94207 تأثیر پذیری لغوی و معنایی صحیفه سجادیه از قرآن کریم حاجی پور، فاطمه
3689 94206 سیر تحول معنایی واژه عفو و واژه های متقارب المعنا با آن در ادبیات عصر جاهلی و قرآن رضوی حق گو، مریم
3688 94205 بررسی صور خیال در قصه های قرآن نیک نام صفری کوچی، رحمان
3687 94204 بررسی جامعیت قرآن با تأکید بر دیدگاه امام خمینی موسوی کراماتی، سید محمد تقی
3686 94203 ترجمه و نقد و بررسی کتاب قرآن و علم جدید؛ سازگاری یا ناسازگاری، دکتر ذاکر نائیک دانشگر، مجید
3685 94202 ترجمه نقد و بررسی مدخل پلورالیزم دینی و قرآن از دائرة المعارف قرآن لیدن محمدی، جواد
3684 94201 شادی در قرآن و روایات با تأكید بر روش‌های ایجاد آن اكبرشاهی، اعظم
3683 94200 بررسی و تحلیل غزوه احزاب در قرآن و روایات لائینی، محمد حسن
3682 94199 بررسی عوامل پیدایش فهم های متعدد از متن قرآن کریم در بستر تاریخی کریمی، سعیده
3681 94198 بررسی شبهات غیرمسلمانان در باره منابع و مصادر قرآن کریم فیاض، محمد سعید
3680 94197 بررسی جاذبه‌های قرآن از نظر تازه مسلمانان و ناهم‌دینان ابراهیمی محمدیه، زهرا
3679 94196 بررسی روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء نوزده قرآن اویسی، کامران
3678 94195 بررسی تطبیقی روح در قرآن و عهدین سجادی زاده، سید عبد المناف
3677 94194 بررسی اسلوب سجع در قرآن بخشیان بافرانی، علیرضا
3676 94193 نقش نظریه امامت در تحقق جامعه آرمانی از منظر قرآن و روایات سروری مجد، علی
3675 94192 اصول کلی حاکم بر اقتصاد از منظر قرآن کریم روح اللهی، حجت
3674 94191 بررسی مفهوم موافقت و مخالفت با قرآن در احادیث عرض نوروزی، مجتبی
3673 94190 تحلیل ساختار روایت در قرآن، کتاب مقدس و چند متن تفسیری و عرفانی صالحی نیا، مریم
3672 94189 تحلیل ساختار روایت در قرآن سهیلی، محمد
3671 94188 تأثیر قرآن کریم بر ادبیات منظوم معاصر فارسی ذبیحی، سید احمد
3670 94187 تحلیل عقلی و عقلایی مبانی کلامی شیخ طوسی در تفسیر قرآن سلطانی رنانی، محمد
3669 94186 مبانی و شاخص های سلامت معنوی در قرآن و حدیث اسماعیلی، مصطفی
3668 94185 اعراب القرآن المستخرج من مغنی اللبیب لابن هشام الانصاری [من سورة الاسراء الی سورة الناس] علوی، اختر
3667 94184 روش‌های هدایتی قرآن کریم جاویدان، تقی
3666 94183 رابطه الفاظ قرآن کریم با تأویلات شاکر، محمد کاظم
3665 94182 حکومت در قرآن قاضی زاده، کاظم
3664 94181 حروف جر در قرآن کریم با رویکرد نحوی - بلاغی اصغری، بهنوش
3663 94180 جلوه‌های قرآن در انواع شعر فارسی از رودکی تا عطار رسمی، سکینه
3662 94179 تحلیل و بررسی اسالیب اعتراض در قرآن مولایی نیا، عزت الله
3661 97178 تحلیل نحوی –بلاغی وقف و ابتدا در قرآن کریم کاشفی، امیر محمود
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني