صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
1160 83170 پژوهشى پيرامون روايات مشترك شيعه و اهل تسنن در جزء اول قرآن مجيد الحانى، عليامحبوبه
1159 83169 پژوهشى پيرامون روابط اخلاقى زن و شوهر از ديدگاه آيات و روايات كوراسونلو، افسانه
1158 83168 پژوهشى پيرامون احاديث مشترك شيعه و اهل سنت در جزء نوزدهم قرآن كريم حاجيان، نرگس خاتون
1157 83167 پرسش و پرسش گرى در قرآن كريم ابيضى شلمانى، حسين
1156 83166 پرتو قرآن و حديث در قابوس نامه چراغى پور، على
1155 83165 بيع از نظر قرآن كريم معنوى، محمد
1154 83164 بهشتيان، روش ها، منش ها و ويژگى ها عزيزى ابرقويى، عظيمه
1153 83163 بهشت و جهنم در قرآن بهروز، صمد
1152 83162 بهشت و ايده آل هاى بشر حاجى بابايى، محمد
1151 83161 بهشت آدم و حوا در قرآن و احاديث و تورات نيك نژاد، سيد محمد
1150 83160 بنى اسرائيل پس از فرعون سجادى فر، فروغ السادات
1149 83159 بندگى و اصناف بندگان در قرآن و روايات ميرمحمدصادقى، مرجان
1148 83158 بركات شب و سحر در آيات و روايات ترابيان، محسن
1147 83157 بررسى ويژگى هاى عمده جامعه جهانى در حكومت فراگير حضرت مهدى در قرآن و سنت همتى، مهدى
1146 83156 بررسى و نقد فصل محكم و متشابه كتاب الاتقان حسين خانى فرد، ليلا
1145 83155 بررسى و نقد تاريخ تفسير قرآن در سده اول هجرى مروتى، سهراب
1144 83154 بررسى و مقايسه قصص انبياء در قرآن و عهدين فيروزمهر، محمدمهدى
1143 83153 بررسى و طبقه بندى نقدهاى مربوط به ترجمه هاى قرآن كريم به زبان فارسى حجت، هادى
1142 83152 بررسى و تحليل رؤيا از ديدگاه قرآن و روايات منتظرى، على
1141 83151 بررسى و تحليل برداشت هاى صدرالمتالهين از آيات قرآن در مباحث فلسفى آژير، اسدالله
1140 83150 بررسى و تحقيق در مفهوم اخلاص و ويژگى هاى مخلصين زارع كليشمى، معصومه
1139 83149 بررسى و تبيين آراء تفسيرى و علوم قرآنى قاضى نورالله شوشترى وفايى، سيدرضا
1138 83148 بررسى و استخراج مصادر روايات وارده در فضائل على(ع) در تفسير الدر المنثور جعفرى، رؤيا
1137 83147 بررسى نظرات مفسران عامه در مورد على(ع) سديدى، سيده محبوبه
1136 83146 بررسى نظام دفاعى اسلام از ديدگاه قرآن رمضانى، صادق
1135 83145 بررسى نظام ارزش يابى از ديدگاه قرآن (با تأكيد بر ارزش يابى عملكرد و رفتار خود) سليمانى، مرتضى
1134 83144 بررسى موانع و مشكلات تحقق اهداف برنامه هاى آموزش قرآن در دبيرستان هاى دخترانه تهران از ديدگاه دبيران رياضى، سپند
1133 83143 بررسى موارد اختلاف برانگيز در قرآن از ديدگاه هاى گوناگون به روايت حفص از عاصم و مقايسه ترجمه ها عظيم پور مقدم، عظيم
1132 83142 بررسى مفهوم توكل در قرآن گريوانى، مجيد
1131 83141 بررسى مفهوم اقامه نماز در آيات و روايات ياورى، محمدجعفر
1130 83140 بررسى مشتركات روايى شيعه و اهل سنت در جزء هفتم قرآن كريم خياط، محمدتقى
1129 83139 بررسى مشتركات روايى تفاسير شيعه و اهل سنت در جزء پانزدهم قرآن كريم نوبختى، غلامحسين
1128 83138 بررسى مسئله خدا در قرآن و فلسفه اسلامى لواسانى، سيد سعيد
1127 83137 بررسى مديريت زن در خانه و خارج از خانه با استناد به آيات و روايات بيات پور، فاطمه
1126 83136 بررسى مدح و ذم در قرآن و اساليب آن دو راحى، زهرا
1125 83135 بررسى مباحث تجويد از ديدگاه آواشناسى دهقان، رحيم
1124 83134 بررسى ليل و فجر در قرآن و روايات بابازاده، اميد
1123 83133 بررسى قانون مندى هاى اجتماعى در عرصه قرآن كريم عزت فر، فريبرز
1122 83132 بررسى فن تفسير لمسه خراسانى، هوشنگ
1121 83131 بررسى فضائل القرآن در روايات فريقين زين العابدين، نسرين
1120 83130 بررسى غيبت و تهمت در قرآن و حديث فرقانى فهادان، صديقه
1119 83129 بررسى عوامل اتحاد و اختلاف از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه پاكان، غلامحسين
1118 83128 بررسى عنصر صبر واستقامت در برخوردهاى تربيتى انبيا در قرآن و روايات حمزه لوئيان، على
1117 83127 بررسى علل و ريشه هاى عصر محنت قرآن رضايى، محمد
1116 83126 بررسى عقل و عشق در قرآن و روايات حريرى، ندا
1115 83125 بررسى عفت و پاكدامنى از ديدگاه قرآن و عترت بياتى، ابوالقاسم
1114 83124 بررسى صحت و اعتبار روايات تفسير منسوب به امام عسكرى هاشمى، سيده فاطمه
1113 83123 بررسى شيوه هاى مناظرات امام صادق(ع) و مقايسه آن با مناظرات انبياء در قرآن كريم حسينى ميرصفى، سيده فاطمه
1112 83122 بررسى شخصيت زن از ديدگاه مفسران معاصر فتاحى زاده، فتحيه
1111 83121 بررسى شخصيت جن و ملك در قرآن در تأثير آن بر زندگى انسان هاشمى زاده، سيد على
1110 83120 بررسى شبهات اعجاز قرآن كريم پوپاك، حميد
1109 83119 بررسى سرّ پيوند نماز و زكات در قرآن آقاميرى، محمد نقى
1108 83118 بررسى ساختار روايت در قصص قرآن عطارد، ميترا
1107 83117 بررسى زبان قرآن شيخ الاسلامى، نفسيه سادات
1106 83116 بررسى رويكرد تطبيق آيات قرآنى بر مسائل علمى در تفاسير قرن چهاردهم مرتضائيان، محمدجعفر
1105 83115 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء هشتم قرآن مسعودى، محمدمهدى
1104 83114 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء نهم قرآن آرست، حسين
1103 83113 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء ششم قرآن قربانى، عباسعلى
1102 83112 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء چهارم قرآن وطن خواه، وحيد
1101 83111 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع) در جزء پنجم قرآن داغر، اميد
1100 83110 بررسى روايات تفسيرى امام صادق(ع)از سوره حمد تا پايان جزء اول قرآن رضازاده عسگرى، زهرا
1099 83109 بررسى دلالى استشهادات حضرت على(ع) به قرآن (در ده جلد اول بحارالانوار) سيدى، سيدعلى
1098 83108 بررسى خواب و رؤيا از ديدگاه قرآن و روايات محمودى، حميرا
1097 83107 بررسى حذف به قرينه در قرآن مجيد پايداراردكانى، صفرعلى
1096 83106 بررسى چهار اقتباس نمايشى از قصه هاى قرآنى ميرحسينى، مهرالسادات
1095 83105 بررسى چگونگى تفسير قرآن به قرآن در الميزان حكمت هفدران، محمدعلى
1094 83104 بررسى جايگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام و يهوديت جليلى، محمدرضا
1093 83103 بررسى تفسيرى و تأويلى آيه مباركه نور مينوى، سارا
1092 83102 بررسى تفسيرى سوره دهر ابرارى، نرجس
1091 83101 بررسى تطبيقى عصمت انبياء در قرآن، تورات و انجيل جانشالو، كبرا
1090 83100 بررسى تطبيقى داستان يوسف و زليخا در تورات، قرآن مجيد، بعضى از متون تفسيرى و متون ادب فارسى از نظم و نثر سيدصادقى، سيدمحمود
1089 83099 بررسى تطبيقى داستان كهف در نصوص اسلامى و عهدين ايلدارى، يوسف
1088 83098 بررسى تطبيقى حدود از ديدگاه قرآن، سنت، فرق اسلامى و قانون مجازات اسلامى خواجه زاده، محمدجلال
1087 83097 بررسى تطبيقى اسباب نزول در مجمع البيان و الميزان رمضانيان، على
1086 83096 بررسى تطبيقى آيات حدود پوربافرانى، محمود
1085 83095 بررسى تحليلى و نقد روش تفسير عرفانى با نگاهى به تفاسير لطائف الإشارات، كشف الأسرارالتأويلات النجميه، تفسير منسوب به ابن عربى قاسم پور راوندى، محسن
1084 83094 بررسى، تحليل و شيوه شناسى گفتگوها و مناظرات على(ع) و بهره گيرى آن از قرآن و سنت واعظى، محمود
1083 83093 بررسى تأثير استفاده از نجواى قرآن در اضطراب عمل، فشار خون و تعداد نبض بيماران تحت بيهوشى نخاعى و مقايسه آن با گروه شاهد مهرور، عبد الرحيم
1082 83092 بررسى تأثير آواى قرآن كريم بر ميزان سطح هوشيارى بيماران كمايى ناشى از ضربه مغزى سليمانى، محسن
1081 83091 بررسى تأثير آواى قرآن كريم بر ميزان اضطراب بيماران بسترى در بخش هاى مراقبت ويژه قلبى يكى از بيمارستان هاى منتخب تهران سال 1376 خاتونى، عليرضا
1080 83090 بررسى باستان شناسانه مكان هاى ذكر شده در قرآن از طوفان نوح تا دوران موسى روح انگيز، لاله
1079 83089 بررسى انفاق در قرآن و روايات قواميان، معصومه
1078 83087 بررسى استدراج از ديدگاه قرآن و حديث تنكست، خديجه
1077 83086 بررسى اسباب تقرب به خدا در قرآن و روايات تقوى، مرضيه سادات
1076 83085 بررسى اخلاق اسلامى با نگاه به سوره هاى «الحجرات و الشعراء» اسماعيل پور دهكردى، محمدعلى
1075 83084 بررسى اختلاف ناپذيرى در قرآن اسديان، داوود
1074 83083 بررسى اجمالى درمان وسواس از ديدگاه انديشه دينى (قرآن كريم، اصول كافى، بحارالانوار) خيام نكويى، سيد احمد رضا
1073 83082 بررسى اثرات تلاوت آيات كلام الله مجيد بر روى علائم حياتى و ميزان اضطراب بيماران بلافاصله قبل از القاء بيهوشى و مقايسه آن با گروه شاهد حيدرى، سيد مرتضى
1072 83081 بررسى ابعاد و گستره تأثير گفتگوهاى قرآنى در ادبيات عرفانى منظوم با تأكيد برمثنوى گرجى، مصطفى
1071 83080 بررسى ابتلاء مالى در آيات و روايات معيرى فر، حسن
1070 83079 بررسى آياتى كه نسبت «ترك اولى» به پيامبران مى دهد هوشمندان، محمود
1069 83078 بررسى آيات موهمه تناقض شادمانى، محمدابراهيم
1068 83077 بررسى آيات جهاد با رويكرد تاريخى دوازده امامى مطلق، على
1067 83076 بررسى آيات انفاق در قرآن با توجه به سير تاريخى نزول كريمى تبار، مريم
1066 83075 بررسى آيات الاحكام انفاق فى سبيل الله عندليب خواه، خاور
1065 83074 بررسى آراء و نظريه هاى فقهى در تفسير مجمع البيان درباره زكات حسينى، سيدابراهيم
1064 83073 بررسى آراء و نظرات فقهى تفسير مجمع البيان، بخش معاملات پورمحمد، محمد
1063 83072 بررسى آداب تربيت و تهذيب اطفال مطابق آيات و روايات مزيدى، عصمت
1062 83071 برداشت هايى از امور بهداشت روانى در قرآن كريم عبدخدايى، محمدسعيد
1061 83070 برداشت هاى اعتقادى معتزله از قرآن كريم (الآيات التى استشهد بها المعتزله) شريفى فر، على
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني