صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
1460 83470 نقد نظريه وحدت موضوعى سوره هاى قرآن حسينى، سيد على اكبر
1459 83469 نفاق و منافق از ديدگاه نهج البلاغه و قرآن زارعى، على ويس
1458 83468 نفاق در آينه وحى و سنت اشترى ركن آبادى، محمد رضا
1457 83467 نعمت هاى الهى در قرآن كافى، عبد الحسين
1456 83466 نظرى بر سيماى خداوند در كتب مقدس كميجانى، داود
1455 83465 نصايح پدران به فرزندان در قرآن و حديث فلسفى، خديجه
1454 83464 نسخ در قرآن گورجى، غفار
1453 83463 نسبت ميان وحى و تجربه دينى رجبى راوندى، جواد
1452 83462 نزول قرآن قربانى، على اصغر
1451 83461 مؤلفة قلوبهم يا همزيستى و همبستگى در روابط اجتماعى و سياسى مسلمين از نظر اسلام نورى خراسانى، سيدصدرالدين
1450 83460 ميانه روى در قرآن و سنت اولاديان، محسن
1449 83459 موقعيت زن در قرآن انتصارى، فاطمه
1448 83458 موانع عدالت اجتماعى از نظر قرآن و روايات صديق زاده، مجتبى
1447 83457 موانع شناخت از منظر آيات و روايات ابراهيمى، قربان
1446 83456 مواجهه آيات و روايات با جنبه هاى منفى فرهنگ پذيرى اسدى، على
1445 83455 منهج العلامه السيد محمد حسين الطباطبايى فى تفسيره الميزان ابو خميش، ايمن عبدالله محمود
1444 83454 منطق فهم روايات تفسيرى از منظر علامه طباطبايى عيسى زاده، نيكزاد
1443 83453 مناظرات كلامى انبياى اولوالعزم در قرآن يوسفيان، مهدى
1442 83452 ملاك هاى كرامت و فضيلت انسان در قرآن ناصحى، محمدتقى
1441 83451 مقايسه لباب النقول سيوطى و اسباب النزول واحدى هاشمى كاشانى، سيدغدير
1440 83450 مقايسه گزيده اى از دعاهاى صحيفه سجاديه با قرآن كريم و مزامير داوود صادقى، سيمين
1439 83449 مقايسه صفات و آثار نفس اماره با شيطان از ديدگاه قرآن و حديث نصيرى خليلى، عليرضا
1438 83448 مقايسه ديدگاه آيت الله معرفت و دكتر ذهبى درخصوص تفسير به رأى نعمتى، عليرضا
1437 83447 مقايسه دو ترجمه قرآن كريم (ترجمه مهدى الهى قمشه اى با ترجمه عبدالمحمد آيتى)، ترجمه پانزده جزء دوم شمسى پور، محمد
1436 83446 مقايسه چارچوب توصيفى تجويد قرآن كريم و آواشناسى گشتارى صفائى، ابراهيم
1435 83445 مقايسه تطبيقى دو ترجمه قرآن مجيد (ترجمه هاى فولادوند و معزى) در پانزده جزء اول رضايى، مصطفى
1434 83444 مقايسه تطبيقى دو ترجمه قرآن كريم (ترجمه هاى فولادوند و معزّى) در پانزده جزء دوم مرادى، عباس
1433 83443 مقايسه ترجمه قرآن كريم از مهدى الهى قمشه اى با ترجمه عبدالمحمد آيتى در پانزده جزء اول يزدان پناه، خداكرم
1432 83442 مقام معلم در قرآن و احاديث نورمحمدى لنگرودى، ميراحمد
1431 83441 مقام مادر در قرآن و سنت نقشينه، عليرضا
1430 83439 معيارهاى فهم و نقد حديث در تفسير الميزان نفيسى، شادى
1429 83438 معيارهاى استنباط اهداف حاكم بر سور قرآنى گلجانى اميرخيز، ايرج
1428 83437 معناشناسى مرگ در قرآن رجايى، حميد
1427 83436 معلم و مربى از ديدگاه قرآن و سنت بريرى، ناهيد
1426 83435 معرفت دنيا در مثنوى بر مبناى قرآن، نهج البلاغه و احاديث عسكرى فرد، هادى
1425 83434 معارف نهج البلاغه و قرآن در نامورنامه باستان آزاد، نرجس
1424 83433 مشورت در اسلام و جايگاه آن در قرآن و حديث فاطمى نژاد، حسين
1423 83432 مشتركات روايى كتب تفسيرى شيعه و سنى در جزء بيست و هفتم قرآن كريم صحت، فروزان
1422 83431 مشتركات روايى تفسيرى شيعه و سنى در جزء سى ام قرآن مجيد نيك پور پاريزى، مريم
1421 83430 مشتركات روايى تفسيرى شيعه و سنى در جزء سوم قرآن كريم رضايى، ليلا
1420 83429 مشاركت اجتماعى زنان از ديدگاه قرآن و حديث جلالى كندرى، سهيلا
1419 83428 مسجد در جامعه اسلامى از ديدگاه آيات و روايات اميرى، ثريا
1418 83427 مرز تفكر درباره خدا با تكيه بر متون عقلى و نقلى توسلى، مجيد
1417 83426 مديريت زمان از ديدگاه قران و حديث عمرانى رحمت آبادى، رضوان
1416 83425 مخاطبين قرآن موسوى، سيد عادل
1415 83424 محكم و متشابه در قرآن زينل بيك، محمد رضا
1414 83423 متشابهات قرآن و اخبار يوسفى، قاسم
1413 83422 مبانى و الگوهاى وحدت و تفرقه در قرآن كريم شاكراردكانى، زهره
1412 83421 مبانى نظرى ليبراليسم و نقد آن از ديدگاه قرآن كريم طبى، هدايت
1411 83420 مبانى قرآنى انديشه هاى اصلاح گرايانه امام خمينى در مقايسه با سيد جمال گودرزى، فاطمه
1410 83419 مبانى عرفان اسلامى در قرآن كريم فرزين راد، رؤيا
1409 83418 مبانى روابط و سياست خارجى دولت در قرآن و سنت عباسى، مهدى
1408 83417 ماهيت و فلسفه مهر و بيان پاره اى از احكام آن از ديدگاه آيات و روايات طالبى احمدآبادى، محمد
1407 83416 گناه و علل بزهكارى و راهكارهاى مقابله با آن از ديدگاه قرآن و حديث كارگر، محسن
1406 83415 گردآورى و نقد و بررسى روايات تفسيرى باقرين(ع) افتخارى، لاله
1405 83414 كشف و شهود عرفانى از ديدگاه قرآن و ادعيه صالحى اميرى، سيدمهدى
1404 83413 كرامت انسان از ديدگاه اسلام(قرآن و حديث) سيدمهدى، مهرداد
1403 83412 كاربردى بودن دين با توجه به قرآن و احاديث دربندى، محمد رضا
1402 83411 كاربرد و قلمرو دين براساس كتاب و سنت براتى، مرتضى
1401 83410 قوانين جزايى قرآن و تطبيق آن با ساير كتب آسمانى رضوى جيفانى، محمد
1400 83409 قضا و شهادات، ترجمه و تحقيق كتاب كنز العرفان فاضل مقداد و مقايسه آن با كتاب زبدة البيان مقدس اردبيلى عابدى كبريا، رؤيا
1399 83408 قضا و شهادات، ترجمه و تحقيق كتاب «زبدة البيان مقدس اردبيلى» جمالى هنجى، حميرا
1398 83407 قصص قرآن در ادبيات فارسى حديدى، خليل
1397 83406 قصاص قتل عمد و غير عمد، ترجمه و تحقيق «زبدة البيان» مقدسيان، دل آرا
1396 83405 قرآن و موضع گيرى هاى مردم در برابر انبياء معزى، ابوالفتح
1395 83404 قرآن و حديث در شاهنامه فردوسى رستنده، مجيد
1394 83403 قرآن و چگونگى پاسخ گويى به نيازهاى زمان كلانترى، ابراهيم
1393 83402 قرآن و اسرار آفرينش نوروزى، ليلى
1392 83401 قرآن و آداب تلاوت قنادى، حسين
1391 83400 قرآن از ديدگاه قرآن و حديث صابر، حيدر
1390 83399 قانون گرايى از ديدگاه قرآن و سنت داراب پور، شهرام
1389 83398 فلسفه حيات انسان در دنيا از ديدگاه قرآن موحدى، مرتضى
1388 83397 فلسفه اختصاصات پيامبر(ص) در قرآن و حديث حسينى، زهرا
1387 83396 فلسفه احكام در قرآن اوجاقى، ناصرالدين
1386 83395 فلاح و خسران از ديدگاه قرآن كامجو، بهنام
1385 83394 فقه الحديث در تفسير الميزان توكلى، منوچهر
1384 83393 فطرت از ديدگاه عقل و نقل عبدپور، رضا
1383 83392 فرهنگ واژگان قرآن كريم براساس ترجمه تفسير طبرى مرواريد، مهرداد
1382 83391 فرهنگ نماز و راه هاى ترويج آن عباسى، قربانعلى
1381 83390 فرهنگ جاهليت از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه مروج، نرگس
1380 83389 فرهنگ تعريفات و مصطلاحات قرآنى (سوره هاى حمد و بقره) صباغ زاده، فرشته
1379 83388 فتنه از نگاه قرآن و حديث يساقى، على اصغر
1378 83387 غيبت و آثار سوء آن در قرآن و حديث صرام مفروز، محمدحسن
1377 83386 عوام و خواص از ديدگاه قرآن كيوانى، على
1376 83385 عوامل مؤثر در موفقيت دانش آموزان در درس قرآن سال دوم مدارس راهنمايى شهر مشهد حاجى زاهدى، محمد
1375 83384 عوامل حيات و سقوط تمدن ها از ديدگاه قرآن احمدى كاشانى، ابوالفضل
1374 83383 عوامل پيروزى و شكست مسلمانان از ديدگاه قرآن بافتى گرامى، كاظم
1373 83382 عوامل استحقاق عذاب الهى از ديدگاه قرآن و سنت درويشى، على
1372 83381 علوم قرآنى از ديدگاه قرآن كريم اسماعيلى زاده، عباس
1371 83380 علوم قرآن در تفسير نمونه سليمانى، حسين
1370 83379 علم و قدرت خداوند در قرآن و عهدين شمس، خديجه
1369 83378 علم ائمه(ع) از نظر قرآن علييارى، مهدى
1368 83377 علل تجديد نبوت ها و مسئله ختم نبوت از ديدگاه عقل و نقل عظيمى دخت شوركى، عليرضا
1367 83376 علل انحرافات جنسى در بين جوانان و ارائه راهكارهاى قرآنى و حديثى خدادادى، مهدى
1366 83375 عقل و وحى از ديدگاه ابن سينا و علامه طباطبايى جوادى فام، حميدرضا
1365 83374 عشق و محبت از ديدگاه عرفا و منابع اسلامى نوراللهى، سيدمحمد
1364 83373 عزت و ذلت اجتماعى از ديدگاه قرآن اصغرى، محسن
1363 83372 عدم دخالت شيطان در وحى كاظمى، على
1362 83371 عبوديت از ديدگاه قرآن و حديث مشاور، فهيمه
1361 83370 عالم غيب و شهود و حدود آنها در آيات و روايات ميرعابدينى، مصطفى
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني