صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
دوشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
1560 87070 علم امام از ديدگاه كلام اماميه (قرن اول تا پايان قرن هفتم هجرى) اوجاقى - ناصرالدين
1559 87069 تناسخ از ديدگاه عقل و وحى يوسفى - محمدتقى
1558 87068 بررسى فلسفى تعدد نفس و روح با استفاده از آيات و روايات دفترى - عبدالعزيز
1557 87067 بررسى اصول حاكم بر سازماندهى از منظر قرآن كريم واثق - قادرعلى
1556 87066 آينده بشريت از ديدگاه استاد شهيد مطهرى حسينى - سيد سعيد
1555 87065 زبان الهيات از ديدگاه علامه طباطبايى و ويليام آلستون نقوى - حسين
1554 87064 دشمن شناسى و دشمن ستيزى از ديدگاه قرآن حسينى - سيدكمال
1553 87063 رابطه جهان و انسان از ديدگاه قرآن صدرالسادات زاده - سيد هبت اله
1552 87062 نقش دين در ايجاد امنيت از ديدگاه قرآن عطايى - محمدآصف
1551 87061 حيات معنوى عالم زاده - سيد مجتبى
1550 87060 روش هاى مبارزه قرآن كريم با فرهنگ جاهلى ميرمحمدى - سيد كمال الدين
1549 87059 توحيدى عبادى از ديدگاه قرآن كاشفى - محمدعارف
1548 87058 شاهدان قيامت از ديدگاه قرآن دانش - محمدتقى
1547 87057 انسان شناسى در قرآن عالم - على
1546 87056 بررسى و تحليل آيات جامعه شناختى عصر جاهليت (در بعد اعتقادى و خانوادگى) ايزدخواه - محمدابراهيم
1545 87055 امر به معروف و نهى از منكر و آزادى در اسلام عسكرى زاده - محمد
1544 87054 تصحيح و تحقيق نسخ خطى تفسير آية الغار مرحوم قاضى نورالله شوشترى حافظيان - غلامرضا
1543 87053 مبانى و روش هاى تفسيرى امام رضا(عليه السلام) اسماعيل پور معلم - محمد تقى
1542 87052 صراط مستقيم در آيات و روايات شفيعى نيا - احمد
1541 87051 وحى و تجربه دينى حاجى اسماعيلى - محمد
1540 87050 تجرّد نفس در الميزان حسينى - سيدعلى
1539 87049 تفسير آيات نجومى قرآن مسترحمه - سيد عيسى
1538 87048 سنت هاى الهى در قرآن كريم صدرآبادى - محمدمهدى
1537 87047 بكاء و آثار آن از نظر قرآن و سنت ذاكرى - محمدحسين
1536 87046 مثل در قرآن كريم رضايى (محسنى) - محمدموسى
1535 87045 سيماى حضرت ابراهيم(عليه السلام) در قرآن و عهدين اشرفى - محمداسحاق
1534 87044 سيماى حضرت عيسى(عليه السلام) در قرآن و عهد جديد بلاغى - احمدعلى
1533 87043 بررسى آيات نازله در شأن حضرت زهرا(عليها السلام) از ديدگاه فريقين رضوى - سيد زاهدعلى
1532 87042 بررسى مفردات قرآن كريم در كتاب مجمع البيان، بخش اللغة، شماره آيه 1 الى 40 سوره اعراف عليزاده - محمدحسين
1531 87041 آزادى و ارتداد از ديدگاه قرآن اسماعيل پور نيازى - حسن
1530 87040 تحليل و بررسى پديده وحى دادجو - يدالله
1529 87039 سنت الهى پاداش و كيفر دنيوى از ديدگاه قرآن آخوند - سكينه
1528 87038 عقل و عقلانيت در تفاسير شيعه اسماعيلى - سيد محمد
1527 87037 تأويل قرآن از ديدگاه امام خمينى(قدس سره) و مقايسه آن با ديدگاه سيد حيدر آملى(رحمه الله) رضوانى پور - مهدى
1526 87036 ماهيت و فلسفه مهر و بيان پاره اى از احكام آن از ديدگاه آيات و روايات طالبى احمدآبادى - محمد
1525 87035 شيوه هاى ارائه اعتقادات در قرآن امينى - عليرضا
1524 87034 بازتاب دنيوى اعمال از ديدگاه قرآن باقريان - محمد
1523 87033 تعصب از نگاه قرآن كريم عامرى - كاظم
1522 87032 اجتماع حب و بغض مؤمنين از ديدگاه قرآن سميعى وفسى - ولى الله
1521 87031 اهل البيت(عليهم السلام) در قرآن مجيد فقيهى - احمد
1520 87030 روح القدس در قرآن كريم و سنت با تأكيد بر ماهيت و كاركردها افتخاريان - حسين
1519 87029 استراتژى تحول منابع انسانى با توجه به مسئله جهانى شدن از منظر قرآن جعفرى - محمدحسن
1518 87028 بررسى مفهوم تعارض از منظر قرآن كريم قانع - مسعود
1517 87027 مفهوم ايمان در قرآن كريم آذربايجانى - مسعود
1516 87026 جامعيت قرآن رمضانى - على
1515 87025 تفاوت زن و مرد تكويناً و تشريعاً محمديان - حسين
1514 87024 تفسير موضوعى قرآن زارعى - حبيب الله
1513 87023 عوامل و ريشه هاى درونى جرم و انحراف از ديدگاه قرآن رحيميان اميرى - محمد
1512 87022 عوامل اضطراب و آرامش روانى از ديدگاه قرآن كوهسارى - سيد اسحاق
1511 87021 نگرش قرآن به اولاد متوسلى – محمدحسين
1510 87020 پژوهشى درباره آيه «الرجال قوامون على النساء» و جستارى در فمنيسم تقوى دهاقانى - حسين
1509 87019 لغزش ناپذيرى پيامبران در قرآن انوارى - جعفر
1508 87018 مديريت تفكر در پرتو قرآن شمس كلاهى - مجيد
1507 87017 منزلت شب در قرآن و روايات سراغى - على
1506 87016 تفسير موضوعى از ديدگاه شهيد صدر و استاد مصباح يزدى ذوالفقارى - محمدحسين
1505 87015 نقش دانش اصول فقه در تفسير قرآن صادقى - حسن
1504 87014 نيازهاى متعالى بشر از ديدگاه قرآن كريم پورعلى فرد - محمدمهدى
1503 87013 معيارشناسى ارتباط معنايى آيات قرآن كريم فتحى - على
1502 87012 عزت و سربلندى از ديدگاه قرآن كريم و روايات حيدرى نسب - على
1501 87011 كار در زندگى فردى و اجتماعى از ديدگاه قرآن نيك فر - مختار
1500 87010 عوامل حيات و سقوط تمدن ها از ديدگاه قرآن احمدى كاشانى - ابوالفضل
1499 87009 مبانى تفسير عرفانى از ديدگاه ميبدى عباسپور - عمران
1498 87008 بررسى تطبيقى معاد جسمانى در قرآن و عهدين عبداللهى - محمدعلى
1497 87007 موقعيت كتاب هاى آسمانى (تورات و انجيل) در قرآن موسوى - سيد محمدعلى
1496 87006 مواجهة الانبياء، الطرق و الوسائل فى القرآن الكريم محمدى مجد - احمد
1495 87005 تعصبات جاهلى از ديدگاه قرآن شاملو - جواد
1494 87004 كتابت و جمع آورى قرآن كريم حبيبى - على
1493 87003 توحيد ربوبى در قرآن مير عرب - فرج الله
1492 87002 معجزه بيان امامى خليل آبادى - مرتضى
1491 87001 آراء علامه طباطبايى در باب نفاق و منافقان در قرآن موسوى ـ سيد محمد
1490 83500 همبستگى و تعاون در قرآن و حديث سپهوند، مهدى
1489 83499 هماهنگى و تناسب در ساختار قرآن كريم خرقانى، حسن
1488 83498 هدايت و مبانى آن در اخلاق دارينى، محمد
1487 83497 هجرت در قرآن و نهج البلاغه شعايرى، قمرتاج
1486 83496 هجرت پيامبر اسلام(ص) در قرآن و حديث احمداف، اسماعيل
1485 83495 ويژگى هاى جاهليت در قرآن جعفرى سيريزى، على
1484 83494 ويژگى هاى اجتماعى سياسى جامعه مطلوب از ديدگاه قرآن قربان زاده، محمد باقر
1483 83493 وعده و وعيد الهى در قرآن دادى گيو، طيبه
1482 83492 وصف الطبيعة فى القرآن حسن نژاد لنگرودى، مسعود
1481 83491 وحى در اديان توحيدى بدرقه، نرگس
1480 83490 نيت، روابط و آثار آن از ديدگاه وحى سعادت الحسينى، سيدمجتبى
1479 83489 نواهى قرآن در غير عبادات واحدى، عليرضا
1478 83488 نگاهى تازه به كشف الاسرار (جلوه هاى هنرى و شاعرانه النّوبة الثّالثه) بارانى، محمّد
1477 83487 نگاه آينه اى به هستى در قرآن و نهج البلاغه مشيرى دزفولى، اعظم
1476 83486 نقش نماز از ديدگاه آيات قرآن كريم و روايات اماميه در تحكيم مبانى عقيدتى جوانان ظاهرى، حسن محمد
1475 83485 نقش قرآن در آراء و انديشه هاى مولوى جعفرى، احمد
1474 83484 نقش فرشتگان در نظام هستى از ديدگاه آيات و روايات گيلانى، رضا
1473 83483 نقش سازنده و تربيتى امتحان و ابتلا در ديدگاه آيات و روايات جلوه، فريبرز
1472 83482 نقش رفتارهاى عاطفى در تربيت اسلامى كودكان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنت مطيعى، محمد حسن
1471 83481 نقش دانش رجال در علوم قرآنى كلانترى، على اكبر
1470 83480 نقش اهل بيت(ع) در تفسير قرآن كريم تقى زاده، سيد حسين
1469 83479 نقش انبيا در تمدن بشر با تأكيد بر قرآن كريم و روايات سعيدى، محبوبه
1468 83478 نقش آموزشى و تربيتى قصه هاى مفصل قرآن اطمينان زره ناسى، كمال
1467 83477 نقد و تحليل اقوال صوفيه در كشف الاسرار و مقايسه آنها با منابع پيشين صفايى سنگرى، على
1466 83476 نقد و بررسى نظريه اگناس گلدزيهر در زمينه وجود تعارض در نصوص قرآن كريم ربيع نتاج، سيدعلى اكبر
1465 83475 نقد و بررسى مفردات راغب با استناد به روايات فريقين (حروف ز، س، ش و ص) رياحى پور، نسرين
1464 83474 نقد و بررسى مبانى و روش تفسيرى «تفسير نمونه» خمسلو، احمد
1463 83473 نقد و بررسى ديدگاه هاى مستشرقين پيرامون وحيانى بودن قرآن روشن ضمير، محمدابراهيم
1462 83472 نقد و بررسى ترجمه فارسى قرآن اهدايى ملك فهد يوسفى نسب نوبرى، غلامعلى
1461 83471 نقد و بررسى تحدّى در ارتباط با اعجاز قرآن احمدى، محمدحسين
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني