صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
2060 88906 تجلی قرآن در آثار اخلاقی امام خمینی(ره) رضایی بیدگلی، مهین
2059 88905 اصول و شیوه های خدمت رسانی از منظر قرآن و حدیث شهریاری، سیما
2058 88904 بررسی نظریه ترادف در ادب عربی و قرآن رحیمی، سیده وحیده
2057 88903 سیره پیامبر اعظم(ص) در یاد کرد معاد آقاگلی، ابراهیم
2056 88902 رزق از منظر قرآن و روایات شجاعی باغینی، عفت
2055 88901 سعودت و نحوست از منظر قرآن و روایات محمد علی نژاد عمران، روح الله
2054 88900 قرآن و نبرد با یهود جبارزاده، میر رضا
2053 88899 تأثیر قرآن بر حکمت متعالیه خداپرست، بتول
2052 88898 نقش قرّاء در تحولات قرن اول هجری کوشکی، فرشته
2051 88897 ترجمه و تحقیق کتاب النص القرآنی بین التفسیر و التأویل(فصل اول و سوم) عروجی، یاسر
2050 88896 تصحیح و تحقیق تفسیر المبانی لنظم المعانی(سوره های اعراف، انفال و توبه) طباطبایی، سید احمد
2049 88895 بررسی فقهی- حقوقی آیات الاحکام حدود حسن زاده، صدیقه سادات
2048 88894 بررسی فقهی مسئله قصاص در آیات قرآن زندلشنی، لیلا
2047 88893 بررسی تطبیقی آیه مباهله از منظر فریقین شمس الدین لری، خداداد
2046 88892 رویکرد قرآن به اقوام و تمدن های بشری صناعی، حوریه
2045 88891 سیره احتجاجی پیامبر(ص) در قرآن رمضانی، صبیحه
2044 88890 تحلیلی بر آیات غزوه احد در سوره آل عمران رستمی، کیهان
2043 88889 ترجمه و تحقیق کتاب «الدر النظیم فی لغات القرآن العظیم» صابرمولایی، مهدیه
2042 88888 تاریخ گذاری سوره های مکی حیدری، محمدرضا
2041 88887 تصحیح و تحقیق مبحث «امامت» کتاب «متشابه القرآن» ابن شهر آشوب رئیسی خیرآبادی، داود
2040 88886 بنیادهای عمل صالح از دیدگاه آیات و روایات ابراهیمی، اعظم
2039 88885 احتجاجات پیامبر(ص) در مورد معاد در قرآن اعتمادی، سعیده
2038 88884 مبانی قرآنی- روایی معاد در حکمت متعالیه حسینی، سیده راضیه
2037 88883 سیر تفسیر فلسفی قرآن کریم از ابن سینا تا ملاصدرا سیدی دمیرچی، سید ابوالفضل
2036 88882 سنجه های فهم قرآن کریم احمد زاده، سید مصطفی
2035 88881 بررسی روش تفسیری فیض کاشانی در الصافی ادبی فیروز جاه، ناصر
2034 88880 بررسی مبانی و روش شناسی «روان جاوید در تفسیر قرآن» سیدی، عزّت
2033 88879 مناسبات ایمان و امنیت در قرآن لک زایی، صدیقه
2032 88878 بررسی و تحلیل دیدگاه های تفسیر آلوسی از منظر علامه طباطبایی بهزادی نژاد، علی محمد
2031 88877 اعجاز علمی قرآن از منظر زیست شناسی رجبی آرانی، حسین
2030 88876 مهجوریت قرآن و راه های عملی بازگشت به آن از دیدگاه امام خمینی(ره) بنان، مریم
2029 88875 تصحیح و تحقیق تفسیر المبانی لنظم المعانی (سوره های یونس و هود) واعظ محرابی، زینب
2028 88874 نقش تفریح در تربیت نوجوانان با توجه به آموزه های قرآنی و حدیث انبیایی، محمدجواد
2027 88873 بررسی و تحلیل هشدارها و تحذیرها در قرآن حبیب الهی، حمیدرضا
2026 88871 بررسی سندی و دلالی و ترجمه روایاتِ تفسیری امام صادق(ع) در جزء چهارده قرآن کریم تیزهوش پناه، مریم
2025 88870 پژوهشی پیرامون سه مقام اخروی نبی اکرم(ص) (شفاعت، محمود، شهادت) از دیدگاه قرآن و روایات سپاسی، صدیقه
2024 88869 بررسی زمینه های اجتماعی نزول آیه های قرآن در خصوص ارتداد امیدوار، جنان
2023 88868 بررسی علوم قرآنی و جایگاه آنها در تفسیر فتحی، یعقوب
2022 88867 اعراف و اعرافیان از دیدگاه آیات و روایات کاوسی فر، فاطمه
2021 88866 بررسی و تحلیل روایات جری و تطبیق در المیزان طهماسب خانی، فرهاد
2020 88865 تحلیلی بر ساختار قرآن کریم و رابطه آن با اهداف قرآن حاجی امیری، شهربانو
2019 88864 سیره پیامبر اعظم(ص) در مقابل اذیت‌ها حامدی، معصومه
2018 88863 مفهوم شناسی حکمت در کتاب و سنت طالبی، سید علی
2017 88862 حکمت در قرآن و آموزه های دین موسوی مطلق، اکرم السادات
2016 88861 بررسی عوامل ايجاد بحران هویت انسان از منظر قرآن پوراوند، طیبه
2015 88860 صفات نکوهیده بشر از نظر قرآن علی محمدی، حجت الله
2014 88859 ذکر و موانع آن از دیدگاه قرآن و حدیث سبحانی، غلام سخی
2013 88858 اسراف و آثار آن از دیدگاه قرآن و سنت موسوی، سیدعلی احمد
2012 88857 نقش جریانات سیاسی بر تفسیر و مفسران (در زمان پیامبر(ص) ، صحابه و تابعین) رستمی، علی رضا
2011 88856 فلسفه دعا و نقش تربیتی آن بختیاری، ابوالحسن
2010 88855 روش الگویی تربیت از دیدگاه قرآن مهتاب، رضا
2009 88854 مبانی، اصول و روش تفسیر قرآن کریم از دیدگاه ملاصدرا فلاح پور، مجید
2008 88853 سرشت انسان در اسلام و مسیحیت با توجه به قرآن و عهدین سلیمانی، عبدالرحیم
2007 88852 مقایسه و تطبیق عقاید و اخلاقیات هندوییزم با اسلام( مفهوم خدا از دیدگاه آیین هندو و اسلام) شایان راد، عبدالله
2006 88851 سنت های الهی در پاداش و کیفر از دیدگاه قرآن و حدیث زنجیری، محمدحسین
2005 88850 زیبایی های هنری در داستان های قرآن فروردین، عزیزه
2004 88849 قرآن کریم و کتاب مقدس هندوها (اوپانیشادها) نقوی، سیداشهدحسین
2003 88848 سیمای تربیتی پیامبر اسلام از منظر قرآن ولی اف، فائق
2002 88847 سیری در عالم برزخ و ماهیت زندگی در آن سجادی، سیدحسن
2001 88846 سنت های تاریخی از دیدگاه قرآن سندی طباطبایی، طاهره
2000 88845 عقل در قرآن شاکری، صدیقه
1999 88844 شیطان، زمینه های نفوذ و راه های پیشگیری از دیدگاه آیات و روایات کشمیری، زهرا
1998 88843 عالم برزخ و مثال علی محمدی، کریم
1997 88842 روش تفسیر روایی از منظر فریقین جعفری، سید احمد
1996 88841 اولی الامر از نظر فریقین ترمذی، سیدصفدرعلی
1995 88840 علل و عوامل و پیامدهای سیاسی اجتماعی فقر از دیدگاه قرآن مهدوی، محمدعلی
1994 88839 معرفت حقیقت بهشت و جهنم احسانی، جانعلی
1993 88838 ترجمه کتاب مصونیت قرآن از تحریف به زبان اردو هندی، عارف حسین
1992 88837 نقش ایمان در زندگی انسان از منظر قرآن و روایات اخلاقی، محمد
1991 88836 سوگندهای قرآن عابد، حسین
1990 88835 حضرت عیسی در قرآن حسین خان، ظهور
1989 88834 رابطه متقابل ایمان و صفات اخلاقی در قرآن مرادی، اسماعیل (بلخی-لیاقت)
1988 88833 امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن محسنی، سیدعبدالواحد
1987 88832 حکومت امام عصر(ع) از منظر قرآن و سنت موسوی، سیدمحمد داود
1986 88831 جایگاه شیعه در تاریخ قرائات قرآن کریم(طبقه اول-طبقه پنجم) شریفی دره صوفی، محمداشرف
1985 88830 شب قدر در قرآن مرادی، براتعلی
1984 88829 بهداشت روانی در پرتو قرآن حسینی اصل، سیدجعفر
1983 88828 عبرت آموزی در قرآن و روایات رحیمی، حسین علی
1982 88827 بررسی دو سنت الهی هدایت و نصرت در قرآن کریم احسانی، محمدصفر
1981 88826 نقش تربیتی قصه های قرآن هادی بخش، هادی
1980 88825 فتنه گری در قرآن موسوی، محمدتقی
1979 88824 روش تبلیغ انبیاء در قرآن رجایی، محمدباقر
1978 88823 هدف بعثت انبیاء در قرآن کریمی نگری، محمدعلی
1977 88822 آثار دنیوی گناه از منظر قرآن محمدی، عبدالاحد
1976 88821 تدوین و جمع آوری قرآن واعظی، محمدعیسی
1975 88820 عوامل مؤثر بر کنترل غریزه جنسی از دیدگاه قرآن هاشمی، ریحانه
1974 88819 امامت در قرآن موسوی، سیدمحمد
1973 88818 ویژگی های جامعه نمونه از دیدگاه قرآن محمدی، خادم حسین
1972 88817 نقش احساسات، عواطف و اراده در ایمان دینی با توجه به آرای متفکران غربی و آیات قرآن شهاب، محمدهادی
1971 88816 نسخ در قرآن حسینی زاده، سیدعبدالرسول
1970 88815 اهداف و آثار بعثت انبیاء از دیدگاه قرآن ناصری، محمدعلی
1969 88814 تناسب آیات و سور قرآن میراحمدیان، ناهید
1968 88813 البحث القرآنی فی تراث شهید المحراب السید محمد باقر الحکیم حمودی، محمد حیدر
1967 88812 محبت در نظام اخلاقی- اجتماعی اسلام غلامی نوده، علی اصغر
1966 88811 مراتب بندگی از دیدگاه قرآن و سنت رجایی، محمدعلی
1965 88810 نعمت های الهی در قرآن کریم حیدر ذیدی، سید ذیشان
1964 88809 آیات امامت و ولایت در تفسیر المنار ساعدی، محمد
1963 88808 اعتدال و میانه روی از منظر قرآن و حدیث عاقلی، عیسی
1962 88807 بررسی منهج تفسیری و برخی نوآوری های این عاشور در تفسیر التحریر و التنویر شفیعی، علی
1961 88806 مهرورزی اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات ملک، محمد حسین
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني