صفحه اصلي     درباره ما     نقشه سايت     ارتباط با ما     پژوهشکده در يك نگاه  
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸
رديف کد عنوان پایان نامه نويسنده
2760 90280 روش‌هاي تبليغي قرآن کريم و مقايسه آن با عهدين قرباني، ظاهر
2759 90279 امنيت اجتماعي در قرآن و نهج‌البلاغه حميدي‌نژاد، محمدحسين
2758 90278 اعتدال در زندگي از منظر قرآن و حديث سرچاهي، احمد
2757 90277 جنين‌شناسي در قرآن شجاع، علي
2756 90276 جايگاه غلو در قرآن و سنت (عوامل و پيامدهاي آن) علي‌نژاد توندري، حسين
2755 90275 امنيت اخلاقي از منظر قرآن کريم، پيامبر اکرم(ص) و سيره معصومين(ع) دشتيان، عليرضا
2754 90274 جهت‌گيري فقهي، حقوقي قرآن کريم نسبت به طلاق قربان‌نژاد، مهدي
2753 90273 مقايسه امامت و خلافت الاهي از منظر قرآن و حديث کاظمي، سيد ابوالفضل
2752 90272 آخرت‌شناسي از ديدگاه علامه طباطبايي صفرپور، محمد
2751 90271 ترجمه و تحقيق «من بلاغة القرآن» کريمي، محمد
2750 90270 بررسي آثار فردي و اجتماعي توحيد از ديدگاه قرآن و نهج‌البلاغه عليزاده نوقابي، حسن
2749 90269 ديدگاه کلامي شيخ محمد عبده در تفسير المنار (با تأکيد بر مسائل اختلاقي وي با اشاعره) بشارتي، حسن
2748 90268 شاهدان قيامت در قرآن و حديث برزنوني، محمدرضا
2747 90267 زبان قرآن از منظر قرآن محمدزاده، غلامرضا
2746 90266 تحليل مسئله شر از منظر قرآن و حديث مقامي، مهدي
2745 90265 ايمان اجتماعي در قرآن، راهکارها و آسيب‌ها يزداني‌پور، نايب
2744 90264 اوصاف بهشتيان در قرآن مقدادي، حسن
2743 90263 اختلاف قرائات و تأثير آن در برداشت‌هاي فقهي اسلامي‌فر، جعفر
2742 90262 نور و ظلمت در قرآن از ديدگاه فلاسفه مفسر گلمکاني، رامين
2741 90261 هنر و زيبايي‌شناسي در قرآن امان، حبيب
2740 90260 سيماي حضرت مريم(س) در قرآن و انجيل قبولي فخرآبادي، عزت
2739 90259 علم پيامبر در تفاسير عقلي (فلسفي و کلامي) قرآن و حديث يعقوبي رافي، مهدي
2738 90258 گستره مفهوم ذکر در کتاب و سنت عزيزي، حسن
2737 90257 آرامش در قرآن، زمينه‌ها، آثار صدري‌فر، نبي‌الله
2736 90256 فقر و غنا از منظر قرآن و حديث بني‌هاشمي چهارم، سيد ابراهيم
2735 90255 اهداف و مقاصد سوره مائده اسماعيل‌نيا، ماشاءالله
2734 90254 آيات مورد استناد در علم اصول فقه حق‌پناه، رضا
2733 90253 بررسي و نقد نظريه ساختار پيوسته قرآن در تفسير الاساس نويد، مهدي
2732 90252 مباني و روش‌هاي تفسيري امام رضا(ع) بازقندي، سيد محمدعلي
2731 90251 نقش آراي تفسيري در ترجمه‌هاي فارسي معاصر قرآن کريم غلامي، عبدالله
2730 90250 علوم قرآني در سخنان رضوي و مباني تفسيري امام رضا(ع) حسين‌پور، محمدحسين
2729 90249 زيبايي‌شناسي قرآن (بررسي جلوه‌هاي زيبايي در سبک بياني قرآن) خرقاني، حسن
2728 90248 گستره اسباب نزول در تفاسير متقدمان شيعه احمدي‌نيک، سيد مهدي
2727 90247 شيوه‌هاي استدلال انبيا(ع) در قرآن قرشي سنو، سيد عليرضا
2726 90246 عقلانيت و خرافه‌زدايي در پرتو قرآن و حديث رنجبر، جواد
2725 90245 بررسي تأثير قرآن در تطور دانش رياضيات دوره اسلامي با تأکيد بر دانش فرائض شهري، قاسم
2724 90244 اتحاد و همبستگي از ديدگاه قرآن و حديث سلامي، رضا
2723 90243 بررسي کفايت‌ها و کاستي‌ها در اعجاز علمي قرآن (رويکردي نو به مقوله قرآن و علم) ضيايي هولاسو، آرش
2722 90242 جريان‌شناسي تفاسير قرن 13 و 14 شبه قاره هند شاه نقوي، سيد زوار حسين
2721 90241 عوامل و ريشه‌هاي اختلافات اجتماعي از منظر قرآن و حديث يوسف‌نژاد خواجه بلاغ، حبيب
2720 90240 رابطه مسلمانان با اهل کتاب از منظر قرآن و حديث رفعتي‌نژاد، مهدي
2719 90239 تجلي قرآن در ادعيه معصومان(ع) خياط، علي
2718 90238 سيماي پيامبر(ص) در صحيحين و نقد آن در پرتو قرآن يوسفي، حسين
2717 90237 تأمين بهداشت رواني در اجتماع از منظر قرآن و حديث احمدي‌فر، مصطفي
2716 90236 دراسة تفسيرية حول الطهارات الثلاث في القرآن الکريم عند مذاهب الاسلامية اللواتي، محمدعلي
2715 90235 طلاق از ديدگاه قرآن کريم با رويکرد ترتيب نزول زاهدي‌فر، بتول
2714 90234 سنت‌هاي الاهي از ديدگاه علامه طباطبايي و آيت‌الله شهيد صدر رضايي، خديجه
2713 90233 توکل و آثار آن در قرآن کريم و کيفيت وصول به آن مالکي‌پور اصفهاني، منصوره
2712 90232 نگرشي بر جنگ‌هاي پيامبر(ص) از ديدگاه قرآن و حديث آذرسا، افسانه
2711 90231 بهداشت روان از ديدگاه قرآن مکي، مريم‌السادات
2710 90230 صلح و جنگ در قرآن سعيدي، ناجحه
2709 90229 بررسي جايگاه مديريتي زنان در عرصه خانواده و اجتماع از نظر قرآن و سنت محمدي، مرحمت
2708 90228 حرمت غيبت به ادله اربعه: کتاب، سنت، عقل و اجماع سلماني زارچي، مرضيه
2707 90227 ادله ختم نبوت و رد شبهات آن قهرماني، شهناز
2706 90226 لذت و الم از منظر قرآن و روايات باقري‌زاده اشعري، فاطمه
2705 90225 عفت جنسي در قرآن وفايي، اعظم
2704 90224 بررسي انحرافات اجتماعي در قرآن و پيامدهاي آن فقيهي، زينب
2703 90223 روابط زن و مرد در اسلام و يهود و مسيحيت رحيمي شعرباف مقدس، زهرا
2702 90222 غيب و ايمان به آن از منظر علامه طباطبايي موسوي، سيده مريم
2701 90221 ادب در قرآن و حديث کريمي، منصوره
2700 90220 جايگاه علوم در تفسير الميزان حقيقي، مرضيه
2699 90219 روش‌ها و راهکارهاي تربيتي در قرآن کريم اسامي، نرجس
2698 90218 اميد و نااميدي در قرآن و روايات و متون ديني مؤمني، زهرا سادات
2697 90217 اصول ارتباطات و تبليغ در قرآن علمي‌فرد، فرح
2696 90216 پژوهشي نوين در علم واجب تعالي (بررسي تطبيق ديدگاه فلسفه مشاء، اشراق و حکمت متعاليه با کتاب و سنت) پاکروان، مهين
2695 90215 شناخت ويژگي‌هاي يهود از منظر قرآن و روايات موسوي خوانساري، طاهره
2694 90214 راه‌هاي نفوذ شيطان و طرق پيشگيري از آنها از ديدگاه قرآن بال‌افکن، زهرا
2693 90213 نقش وحي قرآني در هدايت بشر از ديدگاه قرآن و شبهات مهم آن نوري، شهلا
2692 90212 بررسي گستره زکات در قرآن، سنت و فقه فياضي، ام‌کلثوم
2691 90211 سرانجام تاريخ بشر در قرآن و روايات موسوي، طيبه
2690 90210 تعامل آموزه‌هاي اسلام و فرهنگ رايج شبه جزيره عربي طيبي، ناهيد
2689 90209 روش اهل‌بيت(ع) در تفسير قرآن فيضي، فهيمه
2688 90208 عزت‌مندي انسان در کلام وحي کاشفي‌زاده، معصومه
2687 90207 اعتدال از منظر قرآن و حديث مهاجريان، عفت
2686 90206 کتابت و جمع‌آوري قرآن کريم شهيدي‌فرد، طاهره
2685 90205 غيبت، آثار و پيامدها از ديدگاه قرآن و روايات (با تأکيد بر آثار اجتماعي) تکيه فردي، فهيمه
2684 90204 روش‌هاي پرورش احساس مذهبي در نوجوان در آيات و روايات فرزام، طاهره
2683 90203 نقش عدالت اجتماعي در پيشرفت جوامع بشري از ديدگاه آيات شفيع‌زاده، ژيلا
2682 90202 ابراري، خديجه اسراف و تبذير از ديدگاه قرآن و روايات ابراري، خديجه
2681 90201 ذکر و غفلت و آثار آن در قرآن مهدوي، سيده فاطمه
2680 90200 بررسي رده‌بندي گياهان در قرآن و علوم سيستماتيک گياهي وکيلي شهربابکي، حکيمه خاتون
2679 90199 خلقت حضرت آدم(ع) در قرآن و عهدين يوسفي، رقيه
2678 90198 قانون‌مندي نزول برکات الاهي بر جوامع انساني از ديدگاه قرآن و روايات بردبار، فرح‌ناز
2677 90197 مهريه، حدود و فلسفه آن از ديدگاه آيات و روايات رحيمي، زهرا
2676 90196 خانواده سالم در قرآن فروزش، زيبا
2675 90195 شئون و اختيارات پيامبر اعظم(ص) در قرآن کريم مطهري، امل
2674 90194 مقايسه دعوت با تبليغ در قرآن از ديدگاه علم ارتباطات عطايي، ليلا
2673 90193 عوامل مؤثر در سازندگي اخلاقي نوجوانان از ديدگاه قرآن عباسياه زاده، فريده
2672 90192 نکات تربيتي سوره يوسف(ع) سعيدي، مهري
2671 90191 تأثير حديث در شناخت تفسير قرآن رحمتي، زهره
2670 90190 ادب قرآن محسني، نرجس‌السادات
2669 90189 فقر، آثار و راه‌هاي مبارزه با آن از ديدگاه قرآن و روايات بال‌افکن، فاطمه بيگم
2668 90188 نسبت عقل و وحي از ديدگاه علامه طباطبايي و آيت‌الله جوادي آملي شيرازي، زهرا
2667 90187 صله رحم و قطع رحم در قرآن و سنت حسيني، سيده زهرا
2666 90186 بررسي فقهي آيات الاحکام نساء در محدوده حقوق خانواده خطيب‌باشي، مريم
2665 90185 قرآن و فلسفه تاريخ حاجي مقصودي، معصومه
2664 90184 مراتب نفس و راهکارهاي تربيت آن در قرآن خجسته بخت، شهلا
2663 90183 انسان و انواع آزمايش از ديدگاه قرآن و سنت کرد اميري، معصومه
2662 90182 نقد اجمالي کتاب گرايش‌هاي تفسيري در ميان مسلمانان «گلدزيهر» آلبو لافي، مهناز
2661 90181 بررسي شبهات قرآني پيرامون عصمت انبيا(ع) ارجمند شکوري، زهرا
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


قرآن پژوهی
پايگاه تخصصي ترجمه قرآن كريم
دائرة المعارف قرآن كريم (9جلد)
فرهنگ قرآن (24جلد)
تفسير راهنما (20 جلد)
فرهنگ موضوعي تفاسير (3 جلد)
دانشنامه موضوعي مقالات قرآنی
جرعه اي از زلال قرآن
کتابخانه دیجیتالی آثار
پرسمان هاي قرآني
درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن

اطلاع رسانی قرآنی
نرم افزار های مرکز
كتابخانه تخصصي قرآن
جديدترين مقالات قرآني
كتب جديد قرآني
پايان نامه هاي قرآني
معرفی نشریات قرآنی
معرفی قرآن پژوهان
پايگاه هاي قرآن پژوهي
نرم افزارهاي قرآني
فصلنامه پژوهش هاي قرآني